Flertal afkræver minister forklaring i ekspropriationssag

Et politisk flertal vil nu have undersøgt, om det vitterlig var tyveri ved højlys dag, da erhvervsministeren for et år siden konfiskerede 430 mio. kr. i Garantifonden for Skadesforsikring. Forligspartierne blev dengang ikke oplyst om problemer med ekspropriation.

Et politisk flertal på Christiansborg tvinger nu erhvervsminister Brian Mikkelsen til at redegøre for, hvordan han nærmest over natten fik ændret Garantifonden for Skadesforsikring fra at være en privat selvejende institution med egne penge for 430 mio. kr. til pludselig at være en offentlig institution.

For det var, hvad der skete kort efter hans tiltræden i slutningen af sidste år. En række forligspartier stod da også bag ministerens forslag om at bruge garantifonden til at redde tusindvis af danskere efter en konkurs på forsikringsmarkedet. Men nu viser det sig, at der kan være tale om ulovlig ekspropriation af 430 mio. kr. Og det vil flere af forligspartierne på Christiansborg gerne have en forklaring om.

”Vi indgik et politisk forlig, og jeg husker ikke emnet, at om ekspropriation blev oplyst fra ministerens side. Det var ikke noget, der blev berørt i selve forligsteksten. Derfor har jeg formuleret to spørgsmål, jeg nu vil stille til ministeren. Jeg vil bede ham redegøre for, om garantifonden rent juridisk er at betragte som en privat selvejende institution eller selvejende institution inden for den statslige forvaltning. I den forbindelse beder jeg ham også oplyse, om der er tale om ekspropriation, da man udvidede garantifondens dækningsområde i forbindelse med konkursen i Gable Insurance og Husejernes forsikring,” siger erhvervsordfører Thomas Jensen fra Socialdemokratiet.

Læs også:  Gefion Insurance på vej mod likvidation

Det var de to selskaber, der efterlod godt 26.000 danskere uden ejerskifteforsikringer, og for nogles vedkommende dækning af millionskader på deres huse sidste efterår. Men spørgsmålet er nu, om Brian Mikkelsen var lidt for hurtig på aftrækkeren, da han brugte Garantifondens penge til redningen.

Hvis fonden er at betragte som en privat selvejende institution, som der står i selve lovteksten, kan der nemlig være tale om ekspropriation fra statens side, hvilket ministeriet udmærket var klar over, da de skrev den nye lov. Derfor blev der i lovens bemærkninger indført, at garantifonden nu pludselig var blevet en offentlig institution, men det blev hverken forligspartierne eller selve garantifonden informeret om – lige som fondens status som privat ikke blev ændret i selve loven.

De 430 mio. kr. i Garantifonden er indbetalt af alle danskere, der har købt en privat forsikring. Det rejser både spørgsmålet, om Brian Mikkelsen overhovedet kunne disponere over pengene, og hvem der nu skal fylde pengetanken op igen.

”Jeg har ingen grund til at betvivle, at garantifonden er en privat institution. Det er forsikringstagerne, der har indbetalt til den, og derfor kan staten ikke forgribe sig på fondens midler. Det var ikke noget, jeg blev præsenteret for på de møder, jeg deltog i. Og jeg mener, jeg deltog i alle møderne. Men det er principielt forkert, hvis ministeriet har skrevet, at fonden er offentlig. Jeg er ikke juridisk ekspert, så det må være op til fondens bestyrelse at tage sådan en dialog med ministeriet. Så må vi se, om det kan føre til spørgsmål til ministeren omkring, hvad der er foregået,” siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti.

Læs også:  Efter corona: Udsigt til færre købere til erhvervsejendomme

I et andet forligsparti, SF, fik man heller ikke meget at vide om, at der kunne være problemer med at bruge private penge i redningen af de mange danskere. ”Nej, vi blev ikke oplyst om, at der kunne være nogen problemer. Vi følte os selvfølgelig på sikker grund, når det var ministeriet, der udarbejdede lovforslaget,” siger erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Danskerne kom til at betale regningen

Garantifonden for Skadesforsikring fungerer således, at forsikringsselskaberne tager et lille ekstra beløb, hver gang de sælger en forsikring. I den aktuelle sag var problemet dog, at hverken Gable Insurance eller Husejernes Forsikring var medlemmer af garantifonden. Løsningen kom fra forsikringsbranchen selv, der forslog en lovændring, der kunne åbne Garantifonden for Skadeforsikring i dette særtilfælde. Dermed slap både staten og branchen for at skulle have penge op af lommen, mens alle danskere altså i stedet kom til at betale for konkursen via deres forsikring.

Carsten Vitoft

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her