Garantifonden fejlinformerer om klagemuligheder

Mange af kunderne fra det krakkede Husejernes Forsikring har ikke fået den klagevejledning, som forvaltningsloven siger skal følge med hver enkelt afgørelse. Dermed kan sagerne blive genåbnet og komme for ankenævnet. Lektor: Forbrugerombudsmanden må granske garantifondens skadesbehandling.

Hele 32 gange alene i 2017 har Ankenævnet for Forsikring offentliggjort kendelser efter konkursen i Husejernes Forsikring (HF), men meget tyder på, at det tal vil eksplodere i 2018. Det viser sig nemlig nu, at Garantifonden for Skadesforsikring kan have begået fejl i flere hundrede andre sager, hvor kunderne ikke er blevet oplyst om deres klagemuligheder.

Læs også:  Kunder føler sig truede af Garantifondens sagsbehandlere

”Loven er meget klar omkring sager, der bliver afvist i det offentlige. Der skal følge en klagevejledning med selve afvisningen. Det er ikke nok blot at sende fælles informationsmateriale ud til alle kunderne,” siger lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

OPLYST FORUD

Garantifondens direktør Torben Weiss Garne oplyser, at kunderne fik en generel klagevejledning inden deres sager blev behandlet. Det samme lyder fra Topdanmark, der på vegne af garantifonden er ved at rydde op i konkursboet.

”Alle kunder i Husejernes Forsikring fik tilsendt et brev fra Garantifonden. I denne tekst er der også nederst et link til et bilag om HF-kundernes muligheder efter konkursen. Herunder klagemuligheder. Disse dokumenter har der også været linket til på den side har Topdanmark Administration, der modtog anmeldelser fra HF-kunder,” forklarer kommunikationschef Jens Langergaard fra Topdanmark i en mail til Ugebrevet.

Sten Bønsing mener dog ikke, det er nok: ”Kunderne kan derfor stadig klage i ankenævnet indtil tre måneder efter, de får tilsendt en klagevejledning. Der har også været forhold fremme om inhabilitet i garantifonden, så jeg mener, at nogle kunder også burde klage til Forbrugerombudsmanden, så han kan se på det her,” siger Sten Bønsing.

Han henviser dermed til, at Ugebrevet i sidste uge skrev, at sagsbehandlere i Husejernes Forsikring i dag også behandler sager og klager over dem selv – bare nu på vegne af garantifonden og at de derfor kunne være inhabile.

Læs også:  Garantifonden sagsbehandler på kanten af loven

Professor Niels Fenger fra København Universitet skriver i bogen ”Forvaltningsloven med kommentarer” omkring klagevejledninger: ”Det er ikke tilstrækkeligt, at klagevejledningen er tilgængelig i forskelligt informationsmateriale fra myndigheden. Klagevejledningen skal gives individuelt i forbindelse med afgørelsen, også selv om den pågældende part tidligere er gjort bekendt med eventuelle klagemuligheder gennemtilsendelse af informationsmaterialet.” Niels Fenger var i sidste uge ikke at træffe for en kommentar.

Ugebrevet har været i kontakt med fem kunder, der har fået afvisning om dækning af deres skader i garantifonden. De hævder alle, at de ikke har fået en klagevejledning i forbindelse med afslaget, og der fremgår ingen klagevejledning i de taksatorrapporter, der indeholder afslagene, og som Ugebrevet har fået lov at læse igennem. Det problem er ekstra stort i sager, hvor garantifonden er involveret. Så gælder der nemlig ekstra snævre grænser, for hvornår man skal nå at klage sin sag til Ankenævnet for Forsikring, hvis man føler sig dårligt behandlet. Det gav en række kunder i sidste uges udgave af Ugebrevet udtryk for, at de gjorde, og så skal de nå at klage blot tre måneder fra en afvisning. Normalt kan man klage til Ankenævnet for Forsikring inden for lovens almindelige forældelsesfrister.

”VI ER IKKE OFFENTLIGE”

Både Topdanmark og garantifonden mener dog ikke nødvendigvis, de skal leve op til de regler, der gælder for sagsbehandling i det offentlige.

Torben Weiss anfører, at garantifonden er en privat, selvejende institution, men han beskriver også dens juridiske stilling som en slags hybrid mellem en privat organisation og en offentlig myndighed. Men i lovforslaget fra foråret gives en helt anden udlægning af garantifondens virke. Her står klart og tydeligt i bemærkningerne til loven: ”Fonden vurderes at være en statslig institution (en selvejende institution inden for den statslige forvaltning).”

Torben Weiss Garne har også for et par uger siden i et interview med Ugebrevet sagt, at ”Garantifonden er en selvejende offentlig institution, der i vidt omfang lever ind under offentlige regler”.

Carsten Vitoft

Læs Økonomisk Ugebrevs tidligere artikler om Husejernes Forsikring.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her