Mystik om salg af ”guldæg” i Hellerup Finans

Investeringsselskabet Hellerup Finans. Philip Heymans Alle 3, 4. Sal, 2900 Hellerup.

Hellerup Finans fortsætter med at sælge kommende ”guldæg” til private investorer. Selskabet Esignatur er ifølge et prospekt nu 42 mio. kr. værd, og når selskabet børsnoteres på First North i slutningen af 2018, er det 125 mio. kr. værd. Men HF-storaktionær Torben Jensen oplyser, at han er ude af det. Spørgsmålet er, hvem der fik de 37 mio. kr. fra aktiesalget?

Ifølge det summariske prospekt er de nye aktier i efteråret solgt til kurs 10, mens der i foråret og sommeren vil ske endnu en kapitalforhøjelse til kurs 15. Og det skal rundes af med en børsnotering på First North i slutningen af året eller næste forår til kurs 22, hvilket bringer den samlede markedsværdi op på 125,4 mio. kr. Det forklares, at der er udarbejdet en ekstern vurdering af aktiviteternes værdi. Værdien fremkommer ved at tage omsætningen i 2016 og gange med en multibel på 25. Altså en meget gavmild værdiansættelse. Det oplyses dog også, at der ved noteringen forventes at anvende en ”forsigtig” multibel på 10.

Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger har Hellerup Finans haft god succes med at kapre investorer til Esignatur Danmark i den første tegningsperiode, som løber fra august 2017 til 15. januar 2018. Salget er blandt andet gennemført over for gamle investorer i Hellerup Finans. De har fået at vide, at deres obligationer i Hellerup Finans Holding stod med stor risiko for at blive værdiløse, men at de kunne ombytte dem til gode aktier i Esignatur Danmark A/S, hvis de også indbetalte nogle flere penge i forbindelse med aktiekøbet.

Læs også:  Teknisk: Oliepriser afventende til sivende, tvivl om udsigter

Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af dokumenter, som viser dette. Med andre ord har der været en pæn presbold på de private investorer. Det besynderlige er, at Esignatur Danmark A/S i Erhvervsstyrelsens register fortsat ser ud til at være 100 procent ejet af Lyngby Boldklub A/S, der er registreret som ejer i august 2017. Lyngby Boldklubs ejerskab ligger via selskaberne Blue Investments og to sideordnede selskaber Esignatur Danmark Holding I og II aps, som ligeligt altså ejer Esignatur Danmarks, som de private aktionærer har købt aktier i.

Søger nye investorer i Selskabsstyrelsen register på Esignatur Danmark, får de ikke noget regnskab. Men søger man på den forretning, som skal børsnoteres, som Rovsing Applications, får man oplysninger om et tab på 5,7 mio. kr. i 2016, og at der skal bruges penge hurtigt:

”Selskabet er afhængigt af tilførsel af likviditet fra den ultimative modervirksomhed samt om forventningerne i modervirksomheden til at foretage en kapitalrejsning på op til 32,5 mio. kr. i maj 2017 og følgende måneder. Den forventede kapitalrejsning i den ultimative modervirksomhed udgør den væsentligste forudsætning for ledelsens aflæggelse af årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift,” skriver revisor som grundlag for en manglende konklusion i revisionspåtegningen.

Ifølge regnskabet for Lyngby Boldklub har ”Selskabet efter regnskabsåret udløb afhændet sine aktier i E-signatur med en avance på kr. 2,1 mio. samt aktier for kr. 3,2 mio. i Just-Sold til anskaffelsessummen. Den samlede likviditetstilgang udgør kr. 5,3 mio.”

Læs også:  S&P Fut: 4x test af 2400 perfekt affyringsrampe, opturen fortsætter

Men det kan også dokumenteres, at der er private investorer, som har erhvervet aktier i Esignatur, men uden at de tilsyneladende endnu er registeret her knap to måneder efter transaktionen.

Torben Jensen, som er formand for Lyngby Boldklub, oplyser, at klubben har solgt alle aktier i Esignatur og ikke længere er ejer. “Esignatur Danmark har nu en aktionærkreds på 30+ aktionærer, og der bliver skiftet både bestyrelse og direktion i nær fremtid, så det bliver et selskab uden relationer til HF – derefter er det den nye ledelses planer, der vil komme til udtryk – jeg er ikke en del af denne,” skriver Torben Jensen i en mail. Om det foreløbige provenu på 45 mio. kr. er tilfaldet Hellerup Finans eller Lyngby Boldklub er fortsat uoplyst. Registrering af ejerskiftet i CVR-registret er på vej.

I prospektet oplyses videre, at Esignatur er etableret i marts, og det planlægges at overtage aktiviteterne i Rovsing Applications. ”Aktiviteterne overtages i forbindelse med den igangsatte internationalisering af esignatur,” oplyses det. Som referencer på kunder nævnes TopdanmarkWidexRambøll og mange mindre virksomheder.

Esignatur er en digital signeringsløsning, der håndterer virksomheders underskriftsprocesser internt og eksternt. Ifølge budgettet ventes nettoomsætningen at stige fra knap 5 mio. kr. i 2017 til 45 mio. kr. i 2020. Og der ventes minusser på bundlinjen på 5-6 mio. kr. i 2017 og 2018, og derefter plusser stigende til 14 mio. kr. i 2020.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her