Del artiklen:

Det danske business-engle-miljø vokser kraftigt og vurderes nu at bestå af flere end tusind personer. Men flere oplever, at iværksætterne skruer prisen op – især i fintech-miljøet. Eksperter advarer om tab, når konjunkturerne vender.

Det danske business-engel-miljø vokser kraftigt. Samtidig bruger fire ud af ti engle bruger nu mere end tre dage om ugen på deres investeringer. Men den voksende efterspørgsel på investeringsmuligheder er ikke gået ubemærket hen i iværksættermiljøet. Den skærpede konkurrence får de mest attraktive startups til at skrue værdisætningen af deres virksomheder i vejret.

Og selvom det endnu er for tidligt at tale om overflod af penge i miljøet, advarer eksperter om, at danske business-engle risikerer tab, fordi der kan opstå en ny boble. Risikoen er størst på fintech-området, hvor iværksættere udvikler nye digitale forretningsmodeller i konkurrence med finanssektorens mastodonter.

HØJ PRIS SÆLGER

”Der er tegn på en hype i fintech. Og der er helt sikkert businessengle, som kommer til at brænde fingrene ligesom under finanskrisen. Der er efterhånden mange penge i spil – grådigheden vokser,” siger professor i entrepreneurship ved CBS Søren Hougaard, der selv er business-engel og har skrevet en bog om den danske venturebranches historie.

Mange business-engle investerer i syndikater. Her har Søren Hougaard på det seneste oplevet at få tilbudt investeringer til meget høje priser i bl.a. fintech-virksomheder, som endnu ikke har udsendt en eneste faktura, eller overbevisende sandsynliggjort, at deres koncept virker. Han fortæller, at dagens danske iværksættere får det råd, at de aldrig skal sætte deres pre-money-værdi, – den værdi, de ansætter deres eget selskab til, før andre end de selv har investeret – til under 10 mio. kr. ”Sætter de værdien lavere, tror de ikke, at business-englene vil bruge tid på dem,” siger Søren Hougaard.

Jesper Jarlbæk, formand for business-engelnetværket Danban, har også hørt om stigende værdisætninger. Han undgår selv fintech-branchen, fordi det ofte er svært for små virksomheder i den finansielle sektor at fungere, hvis de ikke er godkendt af Finanstilsynet og har en større finansiel aktør i ryggen.

Klaus Holmsberg, leder af et business-engel netværk i Region Syddanmark, bekræfter tendensen til højere forventede værdisætninger. Han oplevede det bl.a., da 60 business-engle forleden var samlet i Odense for at vurdere en række startups. En af de pitchende virksomheder værdisatte sig selv til 20 mio. kr. i en pre-money situation. Denne meget høje vurdering fik samtlige businessengle til at trække følehornene til sig, på trods af positive vurderinger på andre punkter. ”At finde det rigtige niveau for værdisætning er meget vigtigt for den kapitalsøgende virksomhed, og får man skudt væsentligt over målet, er det ofte vanskeligt at komme tilbage”, siger Klaus Holmsberg Thomas Marschall, også businessengel, har netop skrevet en instruktiv håndbog: ”Angel Business” – sådan får du succes med at investere i start ups”. Han siger, at værdisætningen på startups i Danmark efterhånden er nået op på ”europæisk niveau”. ”Finansieringsmiljøet for nye virksomheder i Danmark har i en årrække været minimalt, men efterhånden som miljøet vokser, stiger opstartsvirksomhedernes forventninger til, hvad de er værd,” siger Thomas Marschall.

OVER TUSIND ENGLE

En ny analyse fra Vækstfonden, baseret på indberetninger fra medlemmer af Danban, viser, at netværkets 175 engle i sidste år foretog 289 investeringer til en samlet værdi af 342 mio. kr. – en stigning på godt 25 pct. Søren Hougaard vurderer på baggrund af disse tal, at det samlede danske business-engle-miljø nu består af ca. 1000 engle med en samlet årlig investering på 1,5 mia. kr. Hans vurdering deles af Jesper Jarlbæk, der forventer en betydelig stigning i business-englenes antal og investeringer i år.

Den stigende interesse for at blive business-engel skyldes bl.a., at det er blevet skattemæssigt mere attraktivt at være engel. Det er sket efter den delvise afskaffelse i 2013 af den såkaldte iværksætterskat, hvor englene slap for at betale skat af kursgevinster, selvom de ejer under 10 pct. af aktierne i et unoteret selskab. De skal fortsat betale skat af udbyttet, men da de færreste startups betaler udbytte, betyder den beskatning ikke så meget i praksis.

Carsten Steno