Det er åbenbart hverken en fejl eller udtryk for uenighed, når der er udmeldt to forskellige prisambitioner på realkreditområdet fra forskellige steder i Nykredit-koncernen. Der er lagt op til priskonkurrence.

Bestyrelsesformand Nina Smith fra Forenet Kredit har gennem de seneste uger gentagne gange slået fast, at Nykredit skal være konkurrencedygtig – inden KundeKroner. Den 23. november er det endda i et interview i Finanswatch præciseret: ”Før KundeKroner skal vi være konkurrencedygtige. Og så skal kunderne mærke, at de er kunder i en foreningskontrolleret virksomhed, ved at de så får rabatter oveni,” siger Nina Smith.

Det kan kun betyde, at Nykredits priser skal ned på niveau med de øvrige institutter, inden der udbetales kundekroner. Når der samtidig...