Del artiklen:

Det er åbenbart hverken en fejl eller udtryk for uenighed, når der er udmeldt to forskellige prisambitioner på realkreditområdet fra forskellige steder i Nykredit-koncernen. Der er lagt op til priskonkurrence.

Bestyrelsesformand Nina Smith fra Forenet Kredit har gennem de seneste uger gentagne gange slået fast, at Nykredit skal være konkurrencedygtig – inden KundeKroner. Den 23. november er det endda i et interview i Finanswatch præciseret: ”Før KundeKroner skal vi være konkurrencedygtige. Og så skal kunderne mærke, at de er kunder i en foreningskontrolleret virksomhed, ved at de så får rabatter oveni,” siger Nina Smith.

Det kan kun betyde, at Nykredits priser skal ned på niveau med de øvrige institutter, inden der udbetales kundekroner. Når der samtidig er udmeldt kundekroner i niveauet 0,15 procentpoint, vil Nykredit helt indlysende være klart billigst efter fradrag af kundekroner.

BEGGE MELDINGER FASTHOLDT

Men helt så ambitiøs er direktøren i driftsselskabet Nykredit, Michael Rasmussen, åbenbart ikke. Hans udmelding – som nu fastholdes over for Ugebrevet – er langt svagere, nemlig at ”Det er vores ambition at være billigst efter kundekroner.” Spørgsmålet er så, om det er ambitionen fra ejeren eller fra direktøren i driftsselskabet, der skal følges. Ugebrevet har bedt Michael Rasmussen kaste lys over de tydeligvis to forskellige meldinger. ”Vi har ved flere lejligheder sagt, at Nykredit/Totalkredit har en ambition om at være konkurrencedygtig inden KundeKroner og billigst efter. Det var kun den sidste del, som blev citeret i den artikel, du henviser til, men ikke desto mindre er begge naturligvis gældende. Jeg forventer, at det opklarer dit spørgsmål,” skriver Nykredits presseafdeling i et svar til Ugebrevet.

Ophavsmanden til aktionærforeningsmodellen Johannes Raaballe fra Aarhus Universitet har sammen med tidligere professor Anders Grosen i en analyse af pensionskassemodellen påpeget, at ”Realkreditlån er en ”stangvare” (de fire store realkreditinstitutter har stort set alle de sammen varer på hylderne). Det indebærer, at hvis Nykredit udbetaler så mange KundeKroner, at Nykredits bidragssats efter KundeKroner er (væsentligt) lavere end de andre

realkreditinstitutters bidragssats, så er de andre realkreditinstitutter nødt til at følge efter – ellers er de på sigt ude af realkreditmarkedet.”

En forskel på 0,15 procentpoint i bidragssats er ifølge Johannes Raaballe klart en væsentlig prisforskel. Og det er netop beløb i den størrelsesorden, der er lagt op til i KundeKroner. I øjeblikket er satsen 0,10 procentpoint.

Ifølge Johannes Raaballe er der således lagt op til en kommende priskonkurrence, hvis man følger udmeldingen fra Nina Smith. ”Det vil på sigt føre til, at de kommer ned på en bidragssats på 0,50 procent, og herefter vil KundeKroner afskaffe sig selv,” siger Johannes Raaballe.

DYRE KUNDEKRONER

I virkeligheden vil de fleste nok græde tørre tårer over, at KundeKroner igen bliver afskaffet. Det store problem med KundeKroner er, at det faktisk ikke er en fordel for låntagerne. Det er slået fast i flere analyser. Således har professorerne Michael Møller og Niels Christian Nielsen i en artikel i Finans /Invest rejst kritik af modellen, og Johannes Raaballe har ligeledes i en analyse i Finans/Invest fastslået, at KundeKronemodellen ikke gavner låntageren.

Helt skævt bliver det på grund af det store spild, der ligger i, at hver gang bidraget hæves, skal partnerbankerne have næstet halvdelen, og dermed er det beløb, der i sidste ende kan returneres til kunderne, halveret. Problematikken med at dele med eksterne parter på forhånd eksisterede, slet ikke hos norske Gjensidige, der er den virksomhed, som inspirerede Nykredit til at introducere modellen. Den store forskel betyder dermed at modellen i Nykredits tilfælde dermed ikke bare er neutral, men direkte negativ. Den udbredte vurdering blandt eksperter er, at alle vil være bedre tjent med at modellen bliver begravet. Alligevel er det foreløbig lykkedes Forenet Kredits ledelse at overbevise repræsentantskabet om, at modellen er en god løsning.

En afskaffelse af modellen vil kun have en taber, og det er de Totalkreditbanker, der i øjeblikket nyder godt af deres halvdel af de allerede gennemførte bidragsforhøjelser. En konsekvens af at afskaffe modellen igen vil i øvrigt være, at der så ikke mere er et misforhold mellem udmeldingen om at være konkurrencedygtig før kundekroner og billigst efter kundekroner.

Ejlif Thomasen