Papirerne til repræsentantskabet inden det ekstraordinære møde på torsdag indeholder noget af en bombe under indtjeningskravet til Nykredit. Afkastkravet på de 8,5 procent i forhold til kapitalkravet kan vokse dramatisk efter de nye oplysninger.

Ganske vist hedder det i aftalen med pensionskasserne, at ”der skal skabes et risikojusteret afkast på niveau med de mest rentable sammenlignelige selskaber, hvilket aktuelt vil sige 8,5 procent efter skat om året af Nykredits gældende kapitalbehov, der som led i denne aftale vil blive justeret ned til 16 procent af risikoeksponeringerne.”

Det betyder med de seneste kendte tal 8,5 procent af 16 procent af 333 mia. kr., eller 4,53 mia. kr. efter skat. Men hvis risikoeksponeringen i stedet stiger til 450 mia. kr., som ledelsen...