Nyt BRFtiltag kan hæmme konkurrencen på realkreditlån

Totalkrig om boligkunderne: BRFkredit skærer 66 pct. af prisen. - - - Jyske Bank gifter sig med BRF Kredit. Hovedkvarter i Lyngby. Logo på facaden.

BRFkredit har nu opgivet forsøget på at agere som en selvstændig kreditforening, der kan levere deres ydelser til kunderne via andre banker end Jyske Bank. Beslutningen er ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger en direkte konsekvens af, at Nykredit har strammet grebet over for Totalkreditbankerne. Den i forvejen svage konkurrence i realkreditten bliver nu yderligere forringet.

Samtidig med, at politikerne har diskuteret nye tiltag, der skal øge konkurrencen på realkreditområdet, er BRFkredit i gang med ændringer, der trækker den direkte modsatte vej. Nu skal Jyske Bank ind over alle lån, og dermed kommer BRFkredit i praksis til næsten at fungere på samme måde som Realkredit Danmark og Nordea Kredit. Det bliver som udgangspunkt kun en kreditforening for kunder i Jyske Bank, men så alligevel ikke helt. Stort set alle samarbejdsaftaler er opsagt med virkning fra 1. maj i år, og navnet bliver ændret til Jyske Realkredit. Det er langt fra det, der lå i kortene, da Jyske Bank overtog BRFkredit.

Dengang agerede BRFkredit som fundingkilde for flere andre banker, f.eks. Arbejdernes Landsbank og Sydbank. Det stoppede dog straks ved Jyske Banks overtagelse af BRFkredit. Så opsagde bankerne aftalen med BRFkredit. I praksis kan en kunde i en af Totalkreditbankerne i mange tilfælde ikke få hjælp, hvis de insisterer på at have et realkreditlån i BRF. Ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger er der dog ikke helt fodslag mellem de forskellige banker. Nogle af de banker, Økonomisk Ugebrev har talt med, afviser at medvirke til sagsbehandlingen af BRFlån, mens andre gerne vil udføre opgaven, hvis kunden insisterer. Men for Totalkreditbankerne er det naturligvis ikke særligt attraktivt, fordi de ikke får nogen betaling fra BRFkredit, mens de får ganske store betalinger for formidling af Totalkreditlån.

Efter det oplyste er årsagen til, at Jyske Bank nu trækker BRFkredit helt ind under banken, at Totalkredit kører samarbejdsbankerne i ekstrem stram snor: De må efter det oplyste ikke modtage nogen form for betaling for at komme med BRFkreditlån. Så vil Totalkredit kunne smide dem ud af samarbejdet. Det står således direkte i samar
bejdsaftalen for Totalkredit, at samarbejdsbankerne ikke må modtage betaling for at formidle andre lån end Totalkreditlån. Er det i overensstemmelse med konkurrencereglerne? Adm. dir. Carsten Tirsbæk fra BRFkredit bekræfter over for Økonomisk Ugebrev, at man fremad vil have sagsbehandlingen af BRFkreditlån placeret i Jyske Bank. ”Vi har opsagt formidlingsaftalerne med uafhængige rådgivere og bibeholdt samarbejde med nogle ejendomsmæglere og to banker, der agerer inden for private banking,” siger Carsten Tirsbæk til Økonomisk Ugebrev.

Samarbejdet består med Realmæglerne, en del af EDC og en række frie mæglere. På banksiden er der en aftale med SEB og en Luxembourg baseret bank. ”Tidligere har vi betalt uafhængige rådgivere for at komme med kunder. Men det vil vi ikke fremover. Vi mener, at vi har de billigste og mest konkurrencedygtige produkter. Og så kan vi ikke se, hvorfor vi skulle betale for at få henvist kunder,” siger Carsten Tirsbæk. Han fastslår dog, at BRFkredit stadig gerne vil levere lånetilbud, når en uafhængig rådgiver med en fuldmagt beder om det. ”Vi vil gerne levere lånetilbud, når en uafhængig rådgiver beder om det. Men kreditbehandlingen skal finde sted hos os. Vi vil også gerne overføre obligationer, så kunden selv kan bestemme, hvem der skal sælge dem,” siger Carsten Tirsbæk. Det betyder, at uproblematiske konverteringssager, hvor der ikke behøver at være en kreditvurdering, fortsat kan håndteres af en uafhængig rådgiver.

Selvom ændringerne umiddelbart trækker BRFkredit tættere på Jyske Bank, så afviser Carsten Tirsbæk, at det samtidig betyder, at man skal have sit fulde engagement i Jyske Bank. ”Man kan sagtens være kunde i en anden bank og samtidig have et lån i BRFkredit. Vi har endda udvidet vores tilbud, så man enten kan tale med en medarbejder telefonisk eller vælge at komme til et fysisk møde, som så ganske vist foregår i en Jyske Bank filial. Men det betyder altså ikke, at man skal være kunde i Jyske Bank. Vi håber da, at kunden bliver så glade for os, at de gerne vil lave flere forretninger,” siger han. I praksis vil de kunder, der tidligere ringede til BRF blive betjent på samme måde som tidligere og i øvrigt af de samme medarbejdere.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her