Endnu et dansk forsikringsselskab på randen af konkurs

Fredag kom det frem, at solvensen i Qudos Insurance nu er under 100, og det betyder, at selskabet ikke længere kan tegne nye forsikringer. Kunderne er dækket af Garantifonden for Skadesforsikring, men den er på nuværende tidspunkt løbet helt tør for penge, skriver Økonomisk Ugebrev.

Forsikringsselskabet Qudos Insurance arbejder lige nu med pistolen for panden for at forhindre den tredje forsikringskonkurs i Danmark på under to år. På nuværende tidspunkt er der ikke mange informationer om selskabets situation, men Qudos Insurance advarede allerede torsdag eftermiddag sine samarbejdspartnere i Danmark i en skriftlig orientering om store økonomiske problemer.

Situationen er nu så alvorlig, at det er højest usikkert, om selskabet overlever, hvis der ikke kommer ny kapital, lyder det fra branchekilder. Økonomisk Ugebrev har tidligere skrevet en række artikler om den økonomiske situation i Qudos Insurance, og hvordan der er brændt hundrede af millioner af i tab over de seneste år. Nu arbejder selskabet så på højtryk med at rekonstruere økonomien, og det sker ifølge selskabets danske partnere med Finanstilsynet for bordenden.

UNDERLIG MELDING FRA QUDOS

”Qudos har valgt at lave indtegningsstop, da deres solvens er under 100 på nuværende tidspunkt. De har oplyst, at de arbejder på at rekonstruere selskabet og er i tæt kontakt med Finanstilsynet. Vi ved ikke mere end dette på nuvæ-rende tidspunkt. Yderligere spørgsmål om situationen i Qudos må rettes dertil,” lyder det på salgsagenturet FRIDAs hjemmeside – og i øvrigt i en mail rundsendt til kunderne.

Læs også:  Drama om Gefion Insurances overlevelse til sidste minut

”Vi fik meldingen torsdag eftermiddag, og vi beklager situationen for vores kunder. Vi gør, hvad vi kan for hurtigst muligt igen at kunne levere konkurrencedygtige forsikringer til vores kunder, og vi har iværksat en plan for hurtigt at kunne indtegne forsikringer igen,” uddyber adm. direktør Brian Malmros Jeppesen over for Økonomisk Ugebrev på telefon fra Spanien.

Økonomisk Ugebrev kontaktede fredag også adm. direktør Robert Thornedal fra Qudos Insurance. Her har man ingen kommentarer til situationen for nærværende, men henviser til en netop udsendt pressemeddelelse. Deri tales underligt nok mere om det spændende skandinaviske forsikringsmarked, mens der intet står om de alvorlige økonomiske vanskeligheder, selskabet er havnet i.

Qudos er et af de største selskaber inden for ejerskifteforsikringer i Danmark. Så vidt vides endnu større end Husejernes Forsikring på det danske marked. Husejernes Forsikring havde 26.000 danske kunder på ejerskifteforsikringer, da de gik ned for næsten to år siden.

Ugebrevet har i en lang række artikler beskrevet den usikre økonomi i Qudos Insurance. Selskabet har tidligere brugt regnskabstricks for at leve op til Finanstilsynets solvenskrav. Efterfølgende fik selskabet flere påtaler fra Finanstilsynet . Blandt andet for fiflerier med skatteaktiver, manglende kommentarer og specifikationer til regnskabstallene og mangelfulde ledelsesberetninger om selskabets økonomi.

Det fik alt sammen en række danske forsikringsselskaber til at stoppe samarbejdet med Qudos. Samtidig beskrev vi i flere artikler, at ejerne af selskabet er ukendte for offentligheden, men gemmer sig bag selskabskonstruktioner i det britiske skatteparadis Guernsey i et selskab under navnet New Nordic. Og hvordan ejerne i flere tilfælde har haft store problemer med at finansiere købet af Qudos og dermed måtte have henstand på sine betalinger til sælgerne, det canadiske forsikringsselskab Echelon.

Læs også:  Støtte til “faste omkostninger” bliver markant lavere end 65 mia.

ET STORT DANSK PROBLEM

Modsat Husejernes Forsikring er Qudos Insurance dog medlem af Garantifonden for Skadesforsikring, og det vil sige, at tab for danske husejere umiddelbart er dækket, hvis Qudos Insurance ender med samme skæbne. Her opstår dog et andet problem. Garantifonden er nemlig drænet for midler efter konkurserne i Husejernes Forsikring og tidligere i år Alpha Insurance.

Særligt Alpha Insurance har kostet dyrt, da også udenlandske kunder skulle dækkes under den konkurs, og det har indtil videre kostet omkring en halv mia. kr. af fondens midler. Garantifondens daglige leder Torben Weiss Garne har tidligere skrevet til Ugebrevet, at det ville være særdeles dårlig timing med en ny forsikringskonkurs lige nu, mens fonden ikke har midler. Så i garantifonden håber de nok, at Qudos Insurance i hvert fald klarer sig til årsskiftet. Men uanset vil den endelige regning for en tredje konkurs på blot to år igen ende hos danske forsikringskunder.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her