Økonomisk Ugebrevs KonjunkturBarometer for Dansk Økonomi fortsætter med at vise store svaghedstegn. Mere og mere tyder på, at vi nærmer os en mulig recession. Opbremsningen i europæisk økonomi kombineret med meget tilbageholdende danske forbrugere og tegn på prisfald på boligmarkedet er ved at bide sig fast i en negativ stemning, som kan blive selvforstærkende.

Økonomisk Ugebrev påviste i den seneste udgave, hvordan bankerne også begynder at passe mere på i deres kreditvillighed, og i det hele taget er det vanskeligt at se nogen lyspunkter. Kun beskæftigelsen ser ud til at fortsætter med at vokse, men fremgangen er i høj grad drevet af flere ansatte i erhvervsservice, med hovedvægt på rengøring, hotel og restaurationspersonale. Præcis samme mønster som i USA, hvor vækst i bartendere, servitricer og andre servicepersonale også har trukket en stor del af beskæftigelsesfremgangen de seneste år.

Indikatorerne for den underliggende økonomi er flade til nedadgående, og der begynder at tegne sig et billede af en dansk økonomi ude på en glidebane. Selvom de professionelle prognosemagere fortsat ser ud til at skyde langt over målet, er der en meget klar melding i de gentagne nedjusteringer af BNP-prognoser for 2016. Senest har regeringen sat 2016-prognosen markant ned – fra 1,9 % til fortsat meget optimistiske 1,1 %. Danske Bank har nedjusteret til 0,9 %. Og Handelsbanken, som ikke indgår i Finansministeriets prognoseoversigt, har senest nedsat BNP-skønnet for 2016 til kun 0,25 %. Cheføkonom Jes Asmussen skriver i en analyse, som kan læses i sin helhed her , at ”Vi venter nu, at BNP væksten vil aftage fra 1,2% i 2015 til blot 0,25% i år sammenlignet med vores tidligere skøn fra december sidste år på 0,9%. I de følgende år ser vi ikke de store muligheder for at et stærkere opsving materialiserer sig og venter, at BNP væksten vil forblive i omegnen af 0,5% i både 2017 og 2018.”

Jes Asmussen blev for nylig kåret af Økonomisk Ugebrev som den mest træfsikre prognosemager herhjemme over de seneste år. Og lige nu ser det også ud til, at han har været langt bedst til at opfange de aktuelle signaler, som påvirker dansk økonomi. Han skriver i den nye analyse blandt andet, at ”Vi fastholder således vores længe holdte synspunkt om, at det er svært at få øje på nogen åbenlyse vækstmotorer, der kunne generere en udvej fra de svage vækstudsigter. Risiciene er endda efter vores vurdering størst på nedsiden, og BNP-væksten kunne vise sig at blive negativ, især hvis den globale økonomiske udvikling fortsætter med at skuffe. Ser man på den økonomiske udvikling over de seneste 10 år, burde det ikke længere komme som en overraskelse, at Danmark er fanget i hvad der må karakteriseres som en lavvækstkrise, som har efterladt dansk økonomi i slæbesporet i forhold til de fleste af de lande vi normalt sammenligner os med.”

Læs hele udgivelsen her