Det er ikke til at få øje på nogen indbyggede forventninger om rentestigninger, når man vurderer aftalerenterne. Således er satsen 1,00 procent for alle løbetider fra et år og ud, og det er e lille nyk ned i løbet af de seneste tre måneder. Den helt flade rentekurve afspejler altså, at der er udsigt til, at niveauet ikke vil bevæge sig op i en meget lang periode. Udviklingen med et yderligere lille fald i niveauet afspejler ligeledes, at forventningerne til centralbankerne har ændret sig i nedadgående retning. Al tale om massive renteforhøjelser fra Nationalbankens side er nu forstummet. I forbindelse med den seneste rentenedsættelse fra ECB var der endda nogle aktører, der direkte pegede på, at Nationalbanken må-ske ville følge med ned. Det skete dog ikke, men omvendt er der nu efterhånden heller ikke forventninger om, at Nationalbanken foreløbig behøver at indsnævre rentespændet til ECB ved at forhøje renten på indskudsbeviser. Der har i en periode ikke været noget pres nedad på kronen – nærmere tværtimod.

Det meget lave renteniveau på aftalemarkedet betyder, at interessen nu ifølge direktør John Norden fra Mybanker.biz er noget mere afdæmpet end tidligere. Tidligere var der tale om et placeringsomfang på omkring 2,6 mia. kr., men det er nu reduceret med omkring en tredjedel.

Den seneste periodes store ballade om hele realkreditområdet kan måske lave om på det. Således vurderer John Norden, at en række af bankprodukter til at overtage noget af realkreditbelåningen måske kan føre til en ekstra interesse fra pengeinstitutternes side efter aftaleindskud. Endnu er det dog for tidligt til, at man kan spore en eventuel ændring i markedet.

Selvom renteniveauet på aftaleindskud nu er kommet meget langt ned, er det stadig en markant bedre placering end statsobligationer. For statsobligationernes vedkommende er renten nu negativ for løbetider ud til næsten syv år. Således har det statspapir, der udløber i november 2021, en effektiv rente på -0,14 procent. To og et halvtårige statspapirer har en effektiv rente på -0,44 procent. Hertil komme, at man som investor skal afholde handelsomkostninger ved at købe statspapirerne, og dermed er resultatet her endnu ringere. Til sammenligning kan der altså opnås en positiv rente på 1,00 procent ved aftaleindskud.

Forholdet mellem renterne på aftaleindskud og statsobligationer har den seneste måned vist en stigende forskel. Statsobligationsrenterne er faldet betragteligt, mens aftalerenter kun er faldet en smule. For tre måneder siden var det kun ud til en løbetid på fire år, at statsobligationsrenterne var negative, og det er altså nu ud til syv år.

Læs hele udgivelsen her