Dansk økonomi har de seneste måneder udviklet sig langt mere negativt end de fleste andre landes i Europa. OECD’s historiske meget pålidelige ledende indikator for enkeltlande indikerer, at dansk økonomi er på vej ned ad en glidebane, med en forstærket tendens de seneste måneder.

På tre måneder er konjunkturindeks for Danmark faldet hele 0,7 point, og det overgås kun af Estland og Slovenien i negativ retning. Faktisk viser de fleste EU-lande god robusthed overfor afmatningen i europæisk økonomi. Blandt andet med minus 0,3 point til Sverige og minus 0,1 til Norge.

Det negative billede står i en skærende kontrast til de seneste BNP-data for dansk økonomi i 1. kvartal, som viste fremgang på overraskende stærke 0,5 procent. Vi er ret overbeviste om, at tallene bliver nedjusteret af Danmarks Statistik ved de kommende revisioner. Læs også makrokommentaren om de seneste BNP-tal for 1. kvartal 2016 på side 16. Det ret negative billede, som afspejles af OECDs ledende indikator bekræftes af en stribe andre makroøkonomiske nøgletal for dansk økonomi, hvor det aktuelt er meget svært at se de store lyspunkter.

Serviceindustrien de seneste år været det store trækdyr for beskæftigelsen. Selvom DS konjunkturindikator for serviceindustrien over det seneste halve år har vist en vis svaghed, stiger beskæftigelsen tilsyneladende fortsat her. Seneste DS data for beskæftigelsen viser især fremgang inden for erhvervsservice og handel. Samtidig viser DS konjunkturbarometer for serviceindustrien, at der især er vækst inden for turisme og rengøring , som antageligt er de brancher, som trækker beskæftigelsen frem. Heraf den tidligere fokus på, at de seneste års beskæftigelsesfremgang især er sket inden for brancher med lav og arbejdskraftintensiv produktivitet.

DS skriver om serviceindustrien, at ”samlet set forventes beskæftigelsen at stige svagt de kommende måneder i servicesektoren, dog har finans, forsikring, ejendom mv. og transport negative forventninger. Generelt er der positive forventninger til omsætningen, og turismen står med de mest positive forventninger.”

Også Dansk Industri klarer sig tilsyneladende svagt. DS skriver , at ”den sammensatte konjunkturindikator for industrien er faldet til minus 8 i maj fra minus 6 i april. Over de seneste ti måneder har indikatoren ligget i et snævert interval mellem minus 5 og minus 8. Vurderingen af ordrebeholdningen, der ellers var på vej op, er gået ned med 10 procentpoint i denne måned.”

Eneste lyspunkt synes at være udviklingen i ejerboligprognoserne: ” Homes Husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg 2,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit. Den kraftige stigning kommer oven på et fald i priserne i marts. Sammenlignet med april 2015 lå huspriserne 3,3 % højere. I forhold til toppen i december 2006 lå priserne i april 12,3 % lavere,” skriver Danske Bank.

Læs hele udgivelsen her