Efter et nærmest chokerende ringe 3. kvartal, kom der lidt mere gang i den økonomiske vækst i 4. kvartal 2015, viser de seneste data fra Danmarks Statistik . I forhold til 3. kvartal steg BNP-væksten til 0,2 procent i forhold til minus 0,5 procent kvartalet før. Det samlede privatforbrug steg 0,2 procent drevet af tjenester, herunder ferierejser. Både salget af biler og fysiske varer dykkede i kvartalet. En slags positiv overraskelse var erhvervslivets investeringer i maskiner og udstyr på plus 5,1 procent, som dog efterfulgtes af et kvartal med et fald på 5,2 procent. Så det går næsten lige op.

Årets samlede BNP-vækst landende på 1,2 procent. Ifølge DS kom de væsentligste vækstbidrag fra privatforbruget på 1,0 procent og fra offentligt forbrug med vækstbidrag på 0,2 procent i forhold til året før. Samlet endte BNP-væksten sidste år betydeligt lavere end de fleste professionelle prognosemagere havde forudset, også efter deres nedjusteringer de seneste måneder.

Som det fremgår af Finansministeriets prognose- oversigt ramte Vismændene i DØR, DI, Nykredit og Danske Bank mest præcist. For 2016 synes billedet at gentage sig: I starten af et nyt ”regnskabsår” starter de fleste prognosemagere med meget optimistiske prognoser, som så hen over året igen kan nedjusteres. Det vil med stor sikkerhed gentage sig igen i år, da de seneste indikatorer peger i retning af en hård opbremsning i europæisk økonomi. Især prognoserne fra regeringen, Nationalbanken, OECD, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Nordea synes at være ude af sync. Seneste meldinger fra DI og Vismændene synes at være de mest opdateret og realistiske prognoser, i forhold til den europæiske makroøkonomiske udvikling.

Økonomisk Ugebrevs Konjunktur Barometer for Dansk Økonomi viser uændret en score på 0,5 point i det samlede udfaldsrum mellem minus to og plus to. To af de tungeste signaler, nemlig beskæftigelsen og privatforbruget, udviklede sig fortsat afdæmpet, men fornuftigt, hvilket givetvis afspejler en fortsat begrænset plusvækst i første kvartal. Seneste konjunkturmålinger fra DS viser svaghed i industrien, mens udviklingen er positiv i serviceindustrien og inden for byggeri og anlæg.

Læs hele udgivelsen her