Den udprægede finansielle stress, som senest sendte aktiemarkederne markant ned, er på det seneste sevet, og det har givet mere ro på aktiemarkederne. Stigende oliepriser og fornyet tro på, at centralbankerne snart træder i karakter igen, har været med til at understøtte den positive tendens. Samlet set er den samlede score i Aktiebarometeret dog kun forøget med 0,1 point til minus 0,8 i denne opdatering – i det samlede udfaldsrum mellem minus to og plus to.

De tre signaler, som vedrører graden af finansiel stress, har dog kun stabiliseret, dog med tendens til en lille smule aftagende stress de seneste dage. I forhold til opgørelsen for en uge siden er der ikke sket de store ryk: For det første er Cleveland Financial Stress Index for stressniveauet i den amerikanske banksektor faldet under det tidligere toppunkt i starten af den forgangne uge. For det andet har de stigende oliepriser taget noget af risikoen ud af amerikanske kreditobligationer, udstedt af energiselskaber. CDS-spændet har de seneste uger svinget op og ned under det tidligere toppunkt for to uger siden. Endelig er indikatoren for stress i det europæiske banksystem, iTraxx Subordinated Financials, efter aftagende risiko igen på vej op.

Stresseniveauet synes dog at være på vej markant ned, hvis man ser på udviklingen i eksempelvis den tiårige portugisiske statsobligation , hvor den effektive rente er dykket fra 4,2 procent til 3,2 procent de seneste uger. Den faldende risiko afspejler antageligt markedets store forventninger til den ventede melding fra den europæiske centralbank i marts om en QE2. I modsat retning trækker udviklingen i guldpriserne, som den seneste måned er steget næsten 15 procent, til det højeste niveau siden januar 2015. Stigende guldpriser ses ofte i perioder med øget finansiel stress og vigende tillid til traditionelle finansielle aktiver og FIAT money.

Flere af de kortsigtede indikatorer i Aktiebarometer peger i retning at en god mulighed for fortsatte aktiekursstigninger på den korte bane. Både Put Call Ratio for S&P 500 indeks og Black Swan-indekset (SKEW) indikerer lav risiko for fornyede stærke aktiekursfald. Samlet set står Aktiebarometer fortsat på en solid minusscore, og det afspejler, at der fortsat er stor risiko for nye, stærke kursfald på aktiemarkederne. For de toneangivende aktieindeks, som amerikanske S&P Future og tyske DAX Future, er den langsigtede trend fortsat nedad, mens den kortsigtede trend er opad.

Meget tyder på, at den kortsigtede udvikling fortsat vil blive styret af udviklingen i oliepriserne, som har svært ved at bryde op gennem en teknisk modtand i 34 USD. Kommer dette brud op gennem det vigtige pejlemærke, er det sandsynligt med yderligere solide aktiekursstigninger. I første omgang synes de seneste uger positive korrektion efter nogle bratte fald at være delvist teknisk betinget, og baseret på et massivt håb om flere centralbank-stimulanser. Seneste udvikling i USA indikerer nu, at økonomien alligevel ikke er så svag som tidligere antaget. Det kan skabe fornyet tro på en snarlig amerikansk renteforhøjelse, og det vil igen presse aktierne.

På den lidt længere bane, og måske allerede ved de kommende regnskaber for første kvartal, kan overskudsudviklingen i selskaberne komme til at overtage dagsordenen. Seneste udvikling i analytikernes forventninger til overskudsudviklingen i de europæiske Stoxx 600-selskaber, herunder de danske C20-selskaber, er ikke positive. Alene den seneste uge er selskabernes overskudsudvikling af analytikerne nedjusteret fra minus 12 procent til minus 13 i overskud i forhold til første kvartal 2015. Den 1. januar 2016 var forventningen et overskudfald på 6 procent. Især finans, teknologi og cykliske forbrugsvarer er nedjusteret kraftigt.

Læs hele udgivelsen her