Økonomisk Ugebrevs konjunkturbarometer for den Globale Økonomi har nu vist fremgang i to måneder. Den samlede score er forbedret fra minus én til minus 0,2 – i det samlede udfaldsrum mellem minus to og plus to. Fremgangen er skabt af fire elementer, nemlig dels stigende aktiemarkeder, dels stigende råvarepriser og oliepriser, dels bedre økonomiske nøgletal i USA og endelig stabilisering i kinesisk økonomi. Grundlæggende kan man godt konkludere, at den globale økonomi og de finansielle markeder er blevet lidt mindre usikre. Især stigende oliepriser og råvarepriser, som delvist er drevet frem af en svækket USD, har taget toppen af den finansielle usikkerhed og nervøsitet på finansmarkederne.

Samtidig er der kommet signaler fra USA, som understøtter få rentestigninger fra den amerikanske centralbank i år, samtidig med at det viser, at makroøkonomien synes at være i bedring.

På den ene side har markederne uændret meget lave forventninger til, at Fed sætter renten meget mere op i år. Forwardrenterne afspejler en 42 procents sandsynlighed for kun én renteforhøjelse i år, og yderligere 10 procent sandsynlighed for to renteforhøjelser.

På den anden side syne USA’s økonomi ikke at køre så hårdt frem, at Fed bliver tvunget til at sætte renten op. Eksempelvis Atlanta Feds GDB indikator viser aktuelt en BNP-vækst på 0,3 procent i første kvartal 2016. Men det billede kan hurtigt ændres til det bedre, hvis man skal tro de seneste målinger fra de amerikanske indkøbschefer i ISM. Ny stærk fremgang i USA’s vækst vil ændre stemningen på aktiemarkedet til det negative, fordi det vil understøtte forventningen om flere renteforhøjelser i år. Bundlinjen er, at både ISM, Conference Boards ledende indikator og Citigroups Economic Surprise indeks har vist positive takter på det seneste. Men at der ikke er noget at råbe hurra for på den lidt længere bane, afspejles af analytikernes overskudsestimater for de kommende kvartaler og hele 2016. Analysefirmaet Factset skriver om analytikerestimaterne for Q1: ”As a result of the downward revisions to earnings estimates, the estimated year-over-year earnings decline for Q1 2016 is -9.1% today, which is below the expected earnings growth rate of 0.7% at the start of the quarter (December 31). Seven sectors are projected to report a year-over-year decline in earnings, led by the Energy and Materials sectors. Three sectors are predicted to report year-over-year earnings growth, led by the Telecom Services and Consumer Discretionary sectors. As a result of downward revisions to sales estimates, the estimated sales decline for Q1 2016 is -1.2% today, which is below the estimated year-over-year sales growth rate of 2.7% at the start of the quarter.”

Tilsvarende lyder vurderingen fra ThomsonReuters for de europæiske Stoxx 600-aktier, hvor de danske C20-aktier indgår: “The estimated earnings growth rate for the STOXX 600 for Q1 2016 is -13.1%. Four of the ten sectors in the index expect to see an improvement in earnings relative to Q1 2015. The Basic Materials sector has the highest earnings growth rate for the quarter, while the Energy sector has the weakest anticipated growth compared to Q1 2015.”

Læs hele udgivelsen her