Strammere regler for lån til andelsboligforeninger

En aftale mellem regeringen, DF, Socialdemokratiet og de radikale fastslår: ”Aftaleparterne er enige om, at lånegrænsen for afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening skal reduceres til 40 pct. af en andelsboligforenings lån med pant i foreningens faste ejendom. Med henblik på at imødegå en omgåelse af ovenstående, kan en andelsboligforening tidligst med virkning 3 år efter foreningens stiftelse, indgå aftale om afdragsfrihed eller om omlægning af en aftale med begrænset afdragsfrihed. En karensperiode på 3 år vil sikre, at foreningerne ikke omlægger deres lån umiddelbart efter en stiftelse. (…) Der fastsættes et udbetalingskrav ved stiftelse af en andelsboligforening på mindst 5 pct....