Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

Hovedløs forenkling af årsregnskabsloven: Myndighederne ser det tilsyneladende som deres fornemste opgave at gøre årsregnskaber fra danske selskaber så uigennemskuelige som overhovedet muligt. Her er seneste eksempel, som fremgår af et nyt lov – forslag om ændring af årsregnskabsloven: ”Der foreslås konkret en ændring af årsregnskabsloven, som genindfører en undtagelsesmulighed, så virksomhederne kan undlade at give oplysning om egenkapital og resultat i de datter- og associerede virksomheder, som indgår i koncernregnskabet eller indregnes i årsregnskabet efter den indre værdis metode. Virksomhederne skal dog fortsat oplyse om navn, hjemsted, retsform og ejerandel for datter- og associerede virksomheder. Hvis lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her