Erhvervsminister opretter nyt råd for samfundsansvar – efter at have nedlagt det gamle råd for samfundsansvar for nylig
Økonomisk Ugebrev Ledelse har tidligere skrevet flere artikler om, hvordan det tidligere Rådet for Samfundsansvar var kørt ind i en mur, på grund af slagsmål om en vejledning om, hvordan virksomheder kan oplyse mere ansvarligt om selskabets skattepolitik. DI og Dansk Erhvervs medlemmer var skarpe modstandere af arbejdet. Tilsyneladende var drøftelserne gået i hårdknude. Og hvad er så den letteste løsning for en minister? ”Vi nedlægger udvalget.” Og så opretter vi lige om lidt en andet helt tilsvarende udvalg, som så får at vide, at det ikke skal bevæge sig ind på kontroversielle områder, som generer DI og Dansk Erhverv. Ministeren udtaler om det nye dialogforum i noget, der ligner en skåltale: ”Jeg har store forventninger til Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Danske virksomheder tager i dag samfundsansvar på mange niveauer, men vi kan blive endnu bedre til at skabe rammerne for, at vækst og samfundsansvar kan gå hånd i hånd.”

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen fremmer initiativ, så det bliver lettere at sammenligne lå-nedokumenter fra realkreditten. Men hvad med konkurrencen? I en pressemeddelelse , siger ministeren: ”Det skal være lettere for forbrugerne at forstå lånedokumenterne og sammenligne priser i forbindelse med lånetilbud vedrørende realkreditlån. Det er tanken bag en række nye fælles principper, som realkreditbranchen og Forbrugerrådet Tænk i denne uge har sendt til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. ”Jeg er rigtigt glad for realkreditbranchens og Forbrugerrådet Tænks fælles principper. Det er til gavn for forbrugerne, at det bliver lettere at overskue lånedokumenterne. Det er uhyre vigtigt, at man forstår de bagvedliggende betingelser, når man skal optage et realkreditlån,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.”

Pengene fortsætter med at fosse ud af statskassen
Er de ulovlige skatterefusioner stoppet? Måske. Men konkursrytteres snyd er ikke stoppet: Her er endnu en afgørelse i Sø- og Handelsretten om idømt konkurskarantæne til en person, som har snydt statskassen: ”Direktør pålagt konkurskarantæne i tre år under henvisning til, at reglerne for indberetning og afregning af moms var overtrådt, hvorved SKAT led et betydeligt tab, og at det ikke var godtgjort eller sandsynliggjort, at direktørens hævninger på selskabets bankkonto var selskabsrelaterede.”

Ministeren om oplysning om bankers samfundsansvar
På et spørgsmål fra Folketingets Erhvervsudvalg om, i hvor høj grad Finanstilsynet tjekker, om bankerne levere op til oplysningskrav om samfundsansvar, svarer ministeren : ”Hvis det konstateres, at et pengeinstitut ikke har givet oplysninger om samfundsansvar, eller der er væsentlige fejl og mangler i oplysningerne, vil tilsynet reagere over for banken og i sidste ende kunne give et påbud, såfremt bankerne ikke retter op på fejl eller mangler. Finanstilsynet vil normalt alene indhente yderligere oplysninger fra banken eller efterprøve forhold, hvis tilsynet har mistanke om, at der kan være væsentlige fejl og mangler.” I Finanstilsynets offentliggjorte tilsynsrapporter har der vist aldrig været påtaler om manglende oplysninger om samfundsansvar. Så alt må jo være i den fineste orden?

Erhvervsministerens holdning til eksplosion i realrealkredittens bidragssatser Svar til erhvervsudvalget : ”Det er korrekt, at bidragssatserne generelt har været stigende de senere år. De stigende bidragssatser skal særligt ses i lyset af den skærpede regulering, der er indført i kølvandet på finanskrisen, herunder krav om et større kapitalgrundlag. Reguleringen har til hensigt at sikre robustheden af og tilliden til banker og realkreditinstitutter. Det er hovedsagligt på de mere risikable låntyper – lån med afdragsfrihed og variabel rente – at bidragene er steget. Bidragssatserne på fx 30-årige fastforrentede lån er generelt steget væsentligt mindre. Når renten er meget lav på danske realkreditlån, skyldes det blandt andet, at der netop er stor tillid til de danske realkreditinstitutter. Denne tillid er i høj grad baseret på, at realkreditinstitutterne er velkapitaliserede, og her er bidragsindtægterne et vigtigt redskab for realkreditinstitutterne.”

Læs hele udgivelsen her