Flere af de hårde makrodata peger nu i retning af en opbremsning i den globale økonomi, efter en positiv start på året. De bløde tillidsdata viser fortsat solid vækst, men de hårde data fortæller en anden historie.

USA er som verdens største økonomi normalt styrende for den økonomiske udvikling i Europa med 3-6 måneders forsinkelse. Hvis sammenhængen holder vand igen, er der en økonomisk opbremsning på vej i Europa. Mens de bløde amerikanske tillidsdata fortsat indikerer økonomisk fremgang, så fortæller de hårde data en helt anden historie. Den meget på-lidelige indikator fra Atlanta FED, som er baseret på hårde data, viser nu en BNP vækst i 1. kvartal på kun 0,2 procent, altså neget tæt på stagnation eller måske recessionslignende forhold.

Herfra lyder...