Mens de internationale konjunkturer begynder at vende nedad, er der en tendens til, at dansk økonomi alligevel viser en ganske god robusthed. Forklaringen synes at være, at dansk økonomi aldrig er kommet rigtig op i omdrejninger efter finanskrisen, og der er derfor heller ikke så dybt at falde. Lige præcis dette billede afspejles i den aktuelle opdatering af Økonomisk Ugebrevs konjunkturbarometer for Dansk Økonomi.

Den samlede score sættes ned fra minus 0,3 til minus 0,5 – i det samlede udfaldsrum fra minus 2 til plus 2. Og generelt ser det altså ud til, at dansk økonomi bremser svagt op fra noget der allerede ligner nulvækst, efter negativ BNP vækst i tredje kvartal. Men der er også underliggende styrker: For det første viser de seneste data for udviklingen i antal lønmodtagere fortsat fremgang. De officielle data for udviklingen i antal lønmodtagere giver dog et noget fortegnet billede af beskæftigelsesfremgangen. Af væksten fra andet kvartal 2014 til tredje kvartal 2015 på i alt 51.000 lønmodtagere, var 27.000 af dem ikke fuldtidsbeskæftigede. Med i statistikken tælles således også timelønnede flaskedrenge i supermarkeder med fem timers arbejde om ugen. Men underliggende er beskæftigelsen altså ikke faldende.

For det andet sætter de seneste måneders fald i forbrugertilliden sig indtil videre ikke i et faldende privatforbrug. Privatforbruget har en periode vist svag vækst på mellem 0 og 1 procent månedligt, og de seneste data fra Nets for dankortomsætningen viser samme matte udvikling. De seneste dankorttal viser for januar 2016 en justeret vækst i dankortforbruget på knap 4 procent i forhold til samme måned sidste år, og korrigeret for Dankortets øgede markedsandel af danskernes betalinger svarer det til en vækst på 0 til 1 procent. Billedet understøttes af fredagens data for forbrugertilliden, som viser vigende tillid til udviklingen i dansk økonomi (og blandt andet stigende arbejdsløshed), mens der ikke er negative ændringer i danskernes privatøkonomiske forventninger.

Underliggende er der andre svaghedstegn, som muligvis senere vil sætte sig i dansk økonomi. For det første fortsætter huspriserne med at falde, viser seneste data fra Home Husprisindeks. Udviklingen synes efterhånden at vise et ganske markant prisfald, og det er svært at tage ejendomsmæglernes seneste rundspørge alvorligt: Fire ud af fem ejendomsmæglere venter prisstigninger på ejerboliger i år. For det andet begynder bankernes udlån til erhvervslivet nu igen at falde markant, og uanset om det skyldes, at bankernes har smækket pengekassen endnu mere i, eller det skyldes lavere efterspørgsel efter banklån fra virksomhederne, er det et negativt signal.

Endelig viser opdateret statistik fra Dansk Ejendomsmæglerforenings oline-statistik, at omfanget af ledige kontorlokaler igen er svagt stigende i fjerde kvartal. Statistikken siger dog ikke noget om, hvor meget nyudbuddet af kvadratmeter er steget i forhold til en ændret efterspørgsel. Udviklingen er imidlertid bemærkelsesværdig med den underliggende stærke vækst, som hovedstanden har præsteret de seneste år. Bundlinjen er, at dansk økonomi viser god soliditet, men fortsat på et lavt vågeblus.

Læs hele udgivelsen her