For få professorer vil kritisere
Danmark er et lille land, og det viser sig ikke mindst, når for eksempel handelshøjskolers eller universiteters professorer skal udtale sig i medierne om danske virksomheder og deres ledelsesforhold. Et betydeligt antal holder sig helst til forestillingen om, at danske ledere, ledelsesmetoder og ejerforhold er særligt efterlignelsesværdige. De forholder sig dermed noget anderledes end mange af deres tyske kolleger, der går ganske anderledes til biddet, som her hvor en tysk governance-professor opfordrer Volkswagens ledelse til at gå af. Der er kun få danske professorer, der har lyst til at være kritiske. En undtagelse udgør Anders Drejer fra Aalborg Universitet, der for eksempel her mener, at TDC-bestyrelsen vil følge topchefen usædvanligt tæt. Han fortolker et bestyrelsesinitiativ i TDC på en noget anden måde, end selskabets ledelse nok selv ville. Godt, at professoren tør, og at Finans.dk har fået fat i den interessante historie.

Kommentariatet bliver selvstændigt
I hvert fald nogle af kommentatorerne på de store finansmedier, som Børsen, Berlingske Business og Finans. dk præsterer efterhånden stigende selvsikkerhed i forholdet til danske topchefer. I den forgangne uge blev der, omend noget forsigtigt, stillet spørgsmålstegn ved både topchefernes generelle evne til at håndtere en situation, med faldende energi- og råvarepriser som her og i særdeleshed er der i løbet af ugen blevet spurgt om A.P. Møller-Mærsk-ledelsens er ved at køre fast, som her i Børsen og ikke mindst her . Dermed kan mediekommentatorerne i stigende grad komme til at udgøre et tiltrængt alternativ til de aktieanalytikere, der ind i mellem lidt for ukritisk accepterer topchefernes tankegang og velserverede equity stories.

Erhvervsmedier om Nykredits behov for at blive børsnoteret
Jo større virksomhederne er, jo mere ærbødige er erhvervspressen for det meste. Et eksempel på en misforstået ærbødighed er erhvervspressens stedmoderlige behandling af, hvad der egentlig sker i Nykredit, hvor ledelsen er på vej til at gøre op med over 100 års foreningseje – med den planlagte børsnotering. Tilsyneladende er det ved at ske uden at give repræsentantskabet et sagligt beslutningsgrundlag, og det sker umiddelbart før nogle vigtige valg til repræsentantskabet, hvor der for første gang i mange år er en reel opposition til den siddende ledelse. Ret beset er det forstemmende, at se erhvervsmedierne på den måde holde mikrofon. Det skete også, at Nykredit udmeldte bidragsforhøjelser. Den store historie var, at så fulgte de andre realkreditinstitutterne nok med op. Ikke et ord om, at det ligner kartel-lignende forhold med de parallelle prisstigninger, vi har vidne til de seneste år. Det er da også en meget ”god historie.” I øvrigt kan vi se, at TV2.dk ikke har fundet anledning til at omtale det opsigtsvækkende kritiske åbne brev til Nykredits ledelse. Selve repræ-sentantskabsmødet blev ellers omtalt, som det fremgår her . Vi kan ikke forestille os, at den ukritiske tilgang til Nykredit og opgøret om den nye ejerstruktur hænger sammen med, at TV2-direktør Merete Eldrup er på vej i Nykredits bestyrelse, og at Nykredit er rigtige store annoncører på TV2.

Skrækslagne?
Berlingske Business bringer en artikel, der forklarer hvorfor investorerne i disse uger er skrækslagne, som det fremgår her . Er det hvad, de er? Det er naturligvis skønt, når man kan som medie kan lægge heftige fø-lelser ind i udviklingen på værdipapirmarkederne. Men mange tager det vist tager kurstabene ret køligt og ikke er voldsomt overraskede over tilbageslaget efter de store stigninger frem til sidste sommer. Ja, nogle er måske endda opmuntrede over udsigten til at kunne købe lidt billigere aktier.

Læs hele udgivelsen her