Ministeren svinger tryllestaven: Ifølge erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen skal der skabes 32 nye danske virksomheder med over 1000 ansatte inden 2020. Vi må igen takke Børsen for at levere stof til denne side og mere specifikt for at afsløre venstreministerens mærkelige planøkonomiske tankegang. At ville skabe 32000 nye arbejdspladser er i sig selv agtværdigt, men når man på forhånd (og vildt ambitiøst) beslutter, at det skal ske i form af lige netop 32 virksomheder med hver over 1000 ansatte, så overgiver man sig på forhånd til planlæggeri samt til veletablerede lobbyister med kig på skatteydernes penge. Vi ved godt, at ministeriets embedsmænd bedst kan lide store virksomheder, men hvorfor kan der ikke være lige så meget potentiel vækst i 3200 nye virksomheder med gennemsnitligt 10 ansatte?

Professorers og advokaters troværdighed: Er professorer utroværdige, fordi de er uenige og ikke lægger skjul på deres uenighed i pressen? Det mener ifølge Børsen i hvert fald direktøren for brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen. To professorer på Aarhus Universitet har vidt forskellige opfattelser af regeringens nye landbrugspakke, og det kan ifølge direktøren sammenlignes med, at to partnere fra et advokatfirma giver helt forskellig rådgivning. Nu må vi desværre udsætte Flemming Nør-Pedersen for endnu mere uenighed: Vi takker på mediernes og demokratiets vegne for professorer med forskellige meninger, der kan sætte gang i en kvalificeret debat om komplicerede emner. De skal ikke være regeringens betalte, afrettede rådgivere, men gør bedst gavn som uafhængige forskere, som følger deres bedste overbevisning, når de udtaler sig.

Og investorerne stod i kø…..? Som Økonomisk Ugebrev hurtigt i dagene efter noteringen kunne konstatere, har Nordea, en af emissionsbankerne bag børsnoteringen af Scandinavian Tobacco Group, i dagevis måttet understøtte kursen på tobaksselskabet. Fredag i den forgangne uge nåede erkendelsen også frem til blandt andre Børsen og finans.dk . Og hvorfor må Nordea nu støtte, når investorerne ifølge erhvervspressen ville ”stå i kø” for at få fat i aktien, sådan som det blandt andet fremgik her og her og her ? Der er stærke kræfter, der forud for en børsnotering har interesse i at tale den nye børsaktie op og omtrent ingen, der har interesse i at tale den ned. Men som vi før har konstateret: Pressen hopper på den positive hype, sådan omtrent hver gang. Er det god betjening af mediebrugerne?

Prognoserne for dansk økonomi kan ikke bruges til noget. Men som drop dem da! JP’s chefredaktør Steen Rosenbak har begået en glimrende kommentar om dansk økonomi og de professionelle prognosemagere, som vi næsten kunne have skrevet selv. Blandt andet skriver han i en kommentar forrige lørdag: ”Så lad mig nøjes med at konstatere, at udsigterne for hvornår den tiltrængte vending indtræffer, er så tågede, at der kun er ét godt råd at give: Tro ikke på økonomernes prognoser, for de er forkerte.” Ja, vi har skrevet rigtig mange gange, at de professionelle prognosemagere stort set konsekvent skyder galt, fordi de altid er for optimistiske. Det gælder ikke kun Nationalbanken, regeringen, storbankerne og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Senest synes Vismændene at være kommet ned på jorden, sammen med Handelsbankens mere ædruelige råd. Men det kunne så være fint, hvis JP ikke fortsat bevidstløst – som de flere andre erhvervsmedier – gengiver opdateringer af nye vækstprognoser, uden at forholde sig kritisk til forudsætninger og drivkræfter, samt sammenhæng med den virkelige verden. Det ville give læserne langt mere nyttig information – og det ville måske også give mere rigtig information end den automatiske videreformidling.

Læs hele udgivelsen her