Finans

Plesner bedste erhvervsadvokat, Gorrissen har størst fremgang

Morten W. Langer

søndag 29. september 2019 kl. 19:36

Advokattema 2019: Af de største erhvervsadvokatfirmaer fastholdt Kromann Reumert førertrøjen, meget tæt efterfulgt af Bech-Bruun, målt på antal jurister. Gorrissen Federspiel præsterede størst fremgang og snipper nu til de største. Og Plesner vinder igen titlen som Danmarks bedste erhvervsadvokat.

Målt på økonomiske styrkeforhold er toppen af den danske advokatbranche fortsat en black box: Advokatfirmaet Poul Schmith, altså Kammeradvokaten, og Kromann Reumerts offentliggør fortsat ikke regnskabet.

Velkendt er det, at Kammeradvokaten sidste år hentede 480 mio. kr. alene hos staten, og advokatfirmaet er uden tvivl både størst på antal jurister og samlet bruttoresultat. Kromann Reumert har to færre jurister ansat end Bech-Bruun, der dog har otte partnere flere end Kromann Reumert, så det er usikkert hvilket af de to firmaer, der har størst økonomisk styrke og bedst lønsomhed.

VÆKST PÅ ALLE OMRÅDER

Ifølge det offentlige regnskab præsterede Bech-Bruun sidste år et bruttoresultat på 689 mio. kr., mod 621 mio. kr. året før, svarende til en fremgang på 11 procent. De samlede personaleomkostninger steg også 11 procent til 671 mio. kr. Men generelt lægger vi i denne analyse ikke vægt på driftsresultatet, da de fleste advokatfirmaer er partner-ejede og dermed ofte udbetaler årets overskud i form af løn.

Bech-Bruun skriver i årsberetningen: ”Bech-Bruun havde samlet set et meget tilfredsstillende driftsmæssigt 2018, med et højt aktivitetsniveau gennem hele året. Der har været en tilfredsstillende vækst på alle rådgivningsområder, herunder særligt i relation til rådgivning indenfor energi, ip-rettigheder, generel compliance, M&A og konfliktløsning, ligesom alle vores strategiske prioriteringer fortsat har udviklet sig som forventet.”

Om forventningen til 2019 hedder det: ”Bech-Bruun forventer en fortsat men begrænset vækst i omsætning samt resultat i 2019, hvor alle vores rådgivningsområder og strategiske prioriteringer forventes at fortsætte den pæne udvikling fra 2018. På medarbejdersiden forventer vi i 2019 at forblive et uændret antal medarbejdere.”

Ledelsen skriver også, at ”I efteråret 2018 blev Bech-Bruun af skatteministeren udsat for offentlig kritik samt efterfølgende indklaget for Advokatnævnet med påstand om, at Bech-Bruun skulle have handlet i strid med god advokatskik. Sagen behandles nu i Advokatnævnet, hvor Bech-Bruun påstår frifindelse. Anklagerne og påstandene har utvivlsomt haft en kortvarig, negativ effekt på vores omdømme, hvorfor der planlægges en fokuseret kommunikations og markedsfø-ringsindsats i 2019.” I juli 2019 kom en afgørelse , der frikendte

selve advokatfirmaet, men som også fastslog, at fire advokater havde været inhabile, og at salæret af den grund bortfaldt. Kromann Reumert har ikke samme åbenhed om de økonomiske resultater som de fleste andre advokatfirmaer. I en ellers meget fin årsberetning indskrænker den økonomiske beretning sig til en enkelt side, som langt fra bliver fyldt ud. Der står kun under overskriften ”Økonomi 2018”: ”2018 blev et år, hvor vi igen slog rekord på alle økonomiske parametre. Der var igen i 2018 stor travlhed inden for alle vores forretningsområder, og de flotte resultater skyldes den fremragende indsats, alle medarbejdere i virksomheden ydede gennem hele året.” Underskrevet ”Morten Møller Enegaard, CFO”

Plesner øgede sidste år bruttoresultatet 7 procent til 604 mio. kr. og antal jurister steg til 234, svarende til en vækst på 3 procent. Advokatfirmaet har de seneste år offentliggjort regnskabstal med en tyk streg under ”tal”. Selve regnskabet indeholder nemlig ikke nævneværdige forklaringer fra ledelsen om, hvordan året er gået, og om der har været skelsættende begivenheder for firmaet.

PLESNER I TOP PÅ RATINGS

Til gengæld kåres Plesner igen i år, for sjette år i træk, som årets bedste advokatfirma for de store erhvervsvirksomheder, som deltager som vurderingsmænd hos de internationale ratingbureauer. Økonomisk Ugebrev kårer hvert år Danmarks bedste advokatfirma på baggrund af rating fra de tre internationale ratingfirmaer Legal500. com, Chambers and Partners.com og iflr1000.com.

Økonomisk Ugebrevs rating baserer sig på ratingfirmaernes bedømmelser på fem udvalgte discipliner, somder lægges ekstra meget vægt på hos de større erhvervsvirksomheder. Nemlig juridiske løsninger inden for M&A, kapitalmarked, real estate, banking & finance og tax. I vores rating tages et gennemsnit af bedømmelserne på de fem kategorier, og de tælles sammen til en samlet gennemsnitsscore. Plesner opnår igen i år maksimumscoren 4,0, efterfulgt af Kromann Reumerts med en gennemsnitsscore på 3.9 og Bech-Bruun med en score på 3,8.

TABEL – RATING MED SCORER HER

Gorrissen Federspiel øgede sidste år antallet af jurister med hele 24, men heraf kom 20 af dem ind i bunden af hierarkiet, altså relativt unge folk. Væksten kan da heller ikke ses i regnskabstallene endnu: Bruttoresultatet steg moderate 4 procent til 558 mio. kr. Advokatfirmaet skriver, at ledelsen forventer nogenlunde samme antal ansatte, men øget effektivitet som følge af en pågående digital transformation, der skal effektivisere interne processer: ”En større it-transformation, som har berøring med forretningsmæssige, tekniske og organisatoriske aspekter, blev iværksat i 2017, og forventes afsluttet i 2019. Det strategiske initiativ tager udgangspunkt i firmaets klienter og understøtter firmaets målsætning om effektivitet, høj faglig kvalitet, videndeling og sikkerhed i arbejdet for klienterne.”

Videre oplyses det, at ”Gorrissen Federspiel forventer en fortsat positiv udvikling inden for firmaets specialeområder i 2019. Som følge af effektivisering af interne processer samt øget videndeling forventes der øget vækst i nettoomsætningen trods et stabilt niveau af antal beskæftigede i 2019. Dette understøttes af IT transformationen selve advokatfirmaet, men som også fastslog, at fire advokater havde været inhabile, og at salæret af den grund bortfaldt. Kromann Reumert har ikke samme åbenhed om de økonomiske resultater som de fleste andre advokatfirmaer. I en ellers meget fin årsberetning indskrænker den økonomiske beretning sig til en enkelt side, som langt fra bliver fyldt ud. Der står kun under overskriften ”Økonomi 2018”: ”2018 blev et år, hvor vi igen slog rekord på alle økonomiske parametre. Der var igen i 2018 stor travlhed inden for alle vores forretningsområder, og de flotte resultater skyldes den fremragende indsats, alle medarbejdere i virksomheden ydede gennem hele året.” Underskrevet ”Morten Møller Enegaard, CFO”

Plesner øgede sidste år bruttoresultatet 7 procent til 604 mio. kr. og antal jurister steg til 234, svarende til en vækst på 3 procent. Advokatfirmaet har de seneste år offentliggjort regnskabstal med en tyk streg under ”tal”. Selve regnskabet indeholder nemlig ikke nævneværdige forklaringer fra ledelsen om, hvordan året er gået, og om der har været skelsættende begivenheder for firmaet.

PLESNER I TOP PÅ RATINGS
Til gengæld kåres Plesner igen i år, for sjette år i træk, som årets bedste advokatfirma for de store erhvervsvirksomheder, som deltager som vurderingsmænd hos de internationale ratingbureauer. Økonomisk Ugebrev kårer hvert år Danmarks bedste advokatfirma på baggrund af rating fra de tre internationale ratingfirmaer Legal500. com, Chambers and Partners.com og iflr1000.com.

Økonomisk Ugebrevs rating baserer sig på ratingfirmaernes bedømmelser på fem udvalgte discipliner, som

der lægges ekstra meget vægt på hos de større erhvervsvirksomheder. Nemlig juridiske løsninger inden for M&A, kapitalmarked, real estate, banking & finance og tax. I vores rating tages et gennemsnit af bedømmelserne på de fem kategorier, og de tælles sammen til en samlet gennemsnitsscore. Plesner opnår igen i år maksimumscoren 4,0, efterfulgt af Kromann Reumerts med en gennemsnitsscore på 3.9 og Bech-Bruun med en score på 3,8.

TABEL – RATING MED SCORER HER

Gorrissen Federspiel øgede sidste år antallet af jurister med hele 24, men heraf kom 20 af dem ind i bunden af hierarkiet, altså relativt unge folk. Væksten kan da heller ikke ses i regnskabstallene endnu: Bruttoresultatet steg moderate 4 procent til 558 mio. kr. Advokatfirmaet skriver, at ledelsen forventer nogenlunde samme antal ansatte, men øget effektivitet som følge af en pågående digital transformation, der skal effektivisere interne processer: ”En større it-transformation, som har berøring med forretningsmæssige, tekniske og organisatoriske aspekter, blev iværksat i 2017, og forventes afsluttet i 2019. Det strategiske initiativ tager udgangspunkt i firmaets klienter og understøtter firmaets målsætning om effektivitet, høj faglig kvalitet, videndeling og sikkerhed i arbejdet for klienterne.”

Videre oplyses det, at ”Gorrissen Federspiel forventer en fortsat positiv udvikling inden for firmaets specialeområder i 2019. Som følge af effektivisering af interne processer samt øget videndeling forventes der øget vækst i nettoomsætningen trods et stabilt niveau af antal beskæftigede i 2019. Dette understøttes af IT transformationen samt øget fokus på effektivisering af vores procedurer.”

Advokatfirmaet løb ind i en møgsag i juli, da boet efter OW Bunker besluttede at rejse en erstatningssag mod Gorrissen på 523 mio. kr. Advokatfirmaet har som kurator angiveligt misset en tidsfrist for at rejse erstatningssag mod en af de internationale emissionsbanker, der hjalp OW Bunker på børsen i sin tid.

STORT SPRING FREM FOR DLA PIPER

DLA Piper tog sidste år et kvantespring frem i størrelse, og det er nu sjettestørst i Danmark. Advokatfirmaet har overtaget det tidligere mellemstore firma Delacour, der forrige år var 16. største advokatfirma med et bruttoresultat på 76 mio. kr. Så det er grundlæggende ikke overraskende, at DLA Piper sidste år øgede bruttoresultatet, men at der kom ekstra 126 mio. kr. på, vidner om, at der også var underliggende organisk vækst.

Advokatfirmaet, der modsat de andre store har aflagt en ”rigtig” årsrapport, skriver blandt andet i en generel beretning: ”Et af vores vigtige pejlemærker er at sikre den nødvendige forbindelse mellem vores rådgivning og den digitale udvikling. Arbejdet blev skudt i gang for længe siden, men i 2019 bliver det et endnu mere centralt indsatsområde. Digitalisering vil løbende komme til at ændre vores forretningsgange, og vi skal være klar til at favne det nye. Vi vil foretage de nødvendige investeringer i ny teknologi, og vi vil prioritere den digitale indsats. ”

Videre skriver managing partner Martin Lavesen: ”2019 bliver året, hvor vi i endnu højere grad kommer til at positionere os som den eneste globale advokatvirksomhed i Danmark. Vi kommer til at arbejde endnu tættere sammen med vores nordiske og internationale kolleger, og vi kommer til at sende medarbejdere ud i verden på spændende og lærerige udvekslingsophold.

Vi vil fortsætte vores arbejde med digitalisering, dygtiggørelse og diversitet – og vil gøre dette samtidig med, at vi passer på ordentligheden.” DLA Piper ligger i front omkring beskrivelsen af sin virksomhed. Men for regnskabslæserne kunne det være rigtig interessant med oplysninger om udviklingen på de enkelte forretningsområder, og hvilke opgavetyper, der driver væksten, og hvilke der eventuelt går tilbage, og hvordan digitaliseringen og brugen af AI generelt konkret forventes at påvirke advokatfaget de kommende år.

Ifølge årsregnskabet fra DLA Piper var der sidste år et stort underskud. Men det forklares sådan: ”Vi besluttede i 2018 at ændre princip for udbetaling af overskud, og som en følge heraf blev overført overskud udbetalt til ejerkredsen forud for sammenlægningen med Delacour. Denne udbetaling indregnes over resultatopgørelsen, som derved for 2018 viser underskud. Resultatopgørelsen giver derved ikke et retvisende billede af vores performance for 2018.”

MELLEMGRUPPEN

Også den næste på størrelseslisten, nemlig Bruun & Hjejle, gik sidste år markant frem i aktivitet, med en stigning i bruttoresultat til 427 mio. kr., mod 373 mio. kr. året før. Advokatfirmaet ligger sammen med Accura i en mellemgruppe i de internationale ratingfirmaers bedømmelse, lige efter de nålestribede Top 4-advokatfirmaer. Bruun & Hjejle skriver ikke noget om baggrunden for væksten i sit årsregnskab. Men firmaet skriver på sin hjemmeside om firmaets ”strategiske fokus”, at ”vi fokuserer på få strategiske områder – M&A, Fast Ejendom og Proces. En prioritering, der giver os mulighed for at forstå de forretninger og processer, vi beskæftiger os med, i dybden.”

Og om de strategiske specialer oplyses, at ”vi fokuserer på komplekse transaktioner og tvister. Vi arbejder sammen i teams, hvilket sikrer ressourcer, indsigt, beslutningskraft og hastighed. Vores fokus kræver dyb ekspertise inden for en lang række strategiske specialer.”

Landets ottendestørste advokatfirma er Accura, der sidste år øgede bruttoresultatet med 8 procent til 387 mio. kr. Firmaet, der blev etableret for kun tyve år siden, skriver om året der gik: ”Selskabet har manifesteret sin position som en af landets absolut førende advokatvirksomheder indenfor sine fokusområder og har fortsat den vækst, som virksomheden til stadighed har skabt tilbage fra etableringen i 1999.

Der er således også i 2018 noteret en stærk vækst inden for samtlige virksomhedens kerneområder M&A, Bank-og Finans, ECM, Fast Ejendom, Outsourcing, Konkurrenceret og Life Science. Selskabet har tillige udnævnt en række nye partnere heraf flere fra virksomhedens eksisterende organisation, og selskabets virksomhed står således godt rustet til fortsat at eksekvere på strategien.”

Også det niendestørste advokatfirma, Horten, gik sidste år solidt frem med 10 procent til et bruttoresultat på 300 mio. kr. Ifølge de internationale ratingfirmaer har advokatfirmaet sin styrkeposition inden for real estate og banking & finance. I årsregnskabet skriver ledelsen, at der blev åbnet kontor i Jylland den 1. juli 2018, som et led i firmaets vækststrategi. Om firmaets forretningsfokus oplyses, at ”Horten er specialister inden for sektorer, der er intensivt regulerede, eller hvor teknologisk udvikling og nytænkning er bærende – såsom energi og forsyning, Life

Science og Health Care, it, teknologi og medier samt den offentlige sektor.” Videre oplyses, at ”vi har mange års erfaring med rådgivning i spændingsfeltet mellem den offentlige og private sektor, eksempelvis med komplekse OPP-projekter, omdannelse af offentlige virksomheder som i forsyningssektoren eller udvikling af helt nye teknologiske markeder som i gaming-industrier.”

Læs i næste udgave af Økonomisk Ugebrev Finans opfølgning på dette advokattema, med særlig fokus på advokaternes M&A-afdelinger, deres vækst og opgaver.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

Ekspertforslag: Sådan undgås skæve værdier på pensionssektorens alternativer

Arbejdet med at skabe fælles rammer for værdiansættelse af pensionsbranchens milliardstore alternative investeringer er gået helt i stå. Derfor står flere investeringseksperter nu frem med en løsningsmodel, der én…
Formue
ØU Trader: Porteføljen spurter forbi dansk aktieindeks, + 33,6% i 2020
Finans
Hvornår løber Waturus pengekasse tom?
Samfundsansvar
Regeringens udspil til Grøn Skatterefom
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask
Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien
Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed

Seneste nyt

Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab
Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Finans

Dansk venture i historisk investeringsræs

De seneste opgørelser over danske ventureinvesteringer viser, at vækstvirksomhederne  i overraskende grad er i stand til at tiltrække venture-penge på trods af coronakrisen. Antal selskaber, der senest har fået…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse
Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation
Samfundsansvar
Nordea overvejer JP/Politikens sexannonce-forretning
Samfundsansvar
ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri
Samfundsansvar
Moraløkonomien stærkt på vej i dansk erhvervsliv
Samfundsansvar
Private fondsinvestorer sender 30% af midlerne til ”bæredygtige” eller ”grønne” fonde
Ledelse
COVID-19: Sverige har nu dobbelt så mange smittede som Danmark, per million

Seneste nyt

Formue
SAS: En af fondsbørsens mest perpektivrige aktier lige nu
Finans
Ny CEO udstikker ny vej: Her er ISS’ nye strategiske retning

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Lægemiddelstyrelsen åbner nyt dataanalysecenter
Konsekvenser efter aflivning af minkbesætninger
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X