Politikere dybt kritiske over for dobbeltkasket i Garantifonden

(ARKIV) (ARKIV) Rasmus Jarlov fra Konservative, den 12. oktober 2016.Det er som forsvarsordfører Rasmus Jarlov hidtil har gjort sig bemærket. Torsdag afløser han Brian Mikkelsen i Erhvervsministeriet. Det skriver Ritzau, torsdag den 21. juni 2018.. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix)

Erhvervsminister Rasmus Jarlov bliver nu presset til at kræve en redegørelse fra bestyrelsen i Garantifonden for Skadesforsikring om, hvorfor de ikke har erklæret formanden inhabil. Det sker efter Økonomisk Ugebrevs afsløring af formandens nære relationer med en central person bag flere af de konkurser, som garantifonden nu behandler. Sagen vækker opsigt på Christiansborg, og formanden står nu til at miste sin post inden månedens udgang.

Flere erhvervspolitiske ordførere på Christiansborg undrer sig dybt over, hvordan det kunne lade sig gøre, at bestyrelsesformanden i den offentlige institution Garantifonden for Skadesforsikring i flere år kunne stå i spidsen for oprydningen efter forsikringskonkurser, hvor hans nære ven og forretningspartner var bagmand.

ALDRIG OPLYST TIL MINISTEREN

Garantifondens formand Jesper Rasmussen har nemlig over de seneste ti år drevet privat virksomhed med Jens Erik Christensen, der tidligere var bestyrelsesformand i de to konkurser, som har rystet forsikringsmarkedet og påført store tab for tusindvis af danskere. Men det nære forhold blev aldrig oplyst til ministeren. Og nu kræver en række politiske ordførere, at erhvervsministeren forklarer i erhvervsudvalget, hvordan det kunne lade sig gøre – samt hvilke konsekvenser det får for Jesper Rasmussen og Garantifonden.

”Formanden burde absolut have oplyst dette forhold. Han udtaler, at han selv vurderede, at han ikke var inhabil. Men den duer ikke, man kan ikke selv erklære sig habil eller inhabil. Inhabilitet er noget, som andre skal vurdere. Sådan er det også i den kommunale styrelsesvedtægt og alle mulige andre steder. Så i forbindelse med sin mulige tiltræden skulle han, og det har han pligt til, naturligvis oplyse om alle relevante selskabsmæssige eller nære venskabsmæssige relationer, som kan have indflydelse på virket som uvildig formand. Erhvervsministeren bør klart anmode om en skriftlig redegørelse, dels fra bestyrelsen, men mest af alt fra formanden selv,” siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti.

”Ministeren skal selvfølgelig sikre, at der ikke er tale om dobbeltroller ved en sådan udpegning. Derfor forventer jeg, at han indhenter en redegørelse, orienterer folketingets erhvervsudvalg og træffer den rigtige beslutning. Hvis ministeren ikke gør det, så skal jeg nok lægge pres på ministeren i sagen,” lyder det fra Socialdemokratiets erhvervsordfører Thomas Jensen.

Garantifonden for Skadesforsikring hører under Erhvervsministeriet, og det er erhvervsministeren, der alene udpeger hele bestyrelsen på fem personer. Ministeren skal dog overholde, at formanden og næstformanden ikke må have tilknytninger, der kan skabe modsatrettede interesser mellem dette og fonden, står der på garantifondens hjemmeside .

Alligevel kommer det altså nu frem, at formanden Jesper Rasmussen i ni år i al stilhed har drevet personligt selskab og haft nære personlige relationer til Jens Erik Christensen. Han er den centrale figur i de to konkurser på forsikringsmarkedet, som har givet garantifonden overarbejde de seneste år – og i øvrigt på nuværende tidspunkt drænet garantifonden for 430 mio. kr. Det drejer sig om Husejernes Forsikring og Alpha Insurance.

Det er også dokumenteret, at Jesper Rasmussens kone har være medejer af Jens Erik Christensens private firma.

BEDER OM REDEGØRELSE

Erhvervsministeren vil ikke interviewes om situationen, men alt tyder på, at han ikke har været opmærksom på dobbeltrollen, da hverken Jesper Rasmussen eller garantifondens øvrige bestyrelse har informeret ham om formandens dobbeltrolle.

”Jeg har ikke fået nogen klager over den her påståede dobbeltrolle i det forløb, der har været. Men for en god ordens skyld, vil jeg nu bede om en redegørelse,” skriver erhvervsministerens pressesektion i en mail til Ugebrevet. Han ønsker dog ikke at svare på, om bestyrelsesformanden burde have underrettet tidligere om sine dobbeltroller, eller om det nu får konsekvenser for formanden og garantifondens øvrige bestyrelse.

Men det vil andre på Christiansborg. Hans Kristian Skibby kræver nu handling fra erhvervsministeren. Han vil have en forklaring på, hvordan ministeren kunne overse dobbeltrollen. Han stiller nu følgende spørgsmål til Rasmus Jarlov:

”Med henvisning til vedlagte artikel fra Økonomiske Ugebrev anmodes erhvervsministeren om at redegøre for regeringens vurdering af, hvorvidt regler er omgået i forbindelse med udnævnelse af den nuværende formand for Garantifonden, herunder manglende orientering omkring evt. habilitetsproblemer, samt hvorvidt det har konsekvenser i forbindelse med den kommende udnævnelse til samme formandspost.”

Ministeren er nu havnet i en reel kattepine. Ved udgangen af måneden udløber mandatet til hele den siddende bestyrelse i garantifonden, fremgår det af garantifondens hjemmeside. Så spørgsmålet er, om ministeren overhovedet kan nå at få sin redegørelse og i øvrigt derefter finde en ny egnet person til formandsposten, hvis det bliver nødvendigt.

Hans Kristian Skibby mener, sagen bør få konsekvenser for formanden.”Jeg anerkender, at det er ministerens dispositionsret, men Dansk Folkeparti mener klart, at en så belastende sag bør indgå i vurderingen af eventuelt fremtidige udnævnelser,” siger han videre.

SKAL BELYSES ORDENTLIGT

Rasmus Nordqvist, erhvervsordfører fra Alternativet, mener også ministeren nu får travlt. ”Når man bliver udpeget, bør man selvfølgelig selv vurdere, om man er inhabil til at varetage en given post. Men det er selvfølgelig også ministerens arbejde at tjekke og vurdere den slags. Når den slags sager opstår, skal det selvfølgelig belyses ordentligt, og her bør bestyrelsen i første omgang redegøre for det,” vurderer Rasmus Nordqvist.

Han mener helt klart, at erhvervsministeren nu må tage det med i sine overvejelser, når han altså inden må-nedens udgang skal give nyt mandat til bestyrelsen i garantifonden. ”Selvfølgelig skal den slags indgå. Det burde være en selvfølge, at man kigger grundigt på en persons habilitet, og den store gråzone der jo er i den slags spørgsmål,” lyder det fra Rasmus Nordqvist.

Erhvervsordfører Ida Auken fra De Radikale mener også, at det er helt selvfølgeligt, at bestyrelsesformand Jesper Rasmussen tidligere burde have oplyst sin mulige inhabilitet. ”Når nu Erhvervsministeriet udpeger bestyrelsen i Garantifonden, har ministeren naturligvis krav på at blive informeret om den åbenlyse problemstilling det er, at formanden sandsynligvis er inhabil. Om ministeren vil kræve en redegørelse, vil jeg lade være op til ham. Det er klart, at ministeren bør overveje, om det er hensigtsmæssigt, at Jesper Rasmussen i egenskab af sin post som formand for Garantifonden skal placere ansvaret efter konkurser i forsikringsselskaber, hvor hans nære ven har haft en central rolle. Og det er jeg også overbevist om, at ministeren vil gøre,” slutter Ida Auken.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her