Provinsbankerne forventer markant lavere 2020-overskud

Den første lille håndfuld regnskaber fra provinsbankerne viser, at de stærke resultater for 2019 langt hen ad vejen var baseret på engangsforhold, bl.a. ekstraindtægter fra konverteringsbølgen, gevinster fra salg af Sparinvest og måske de sidste tilbageførsler af hensættelser. Flere banker venter lavere overskud i år, trods øgede nye indtægter fra minusrenter.

2020 bliver ikke samme fest for provinsbankerne som det afsluttede 2019. I eksempelvis årsregnskabet fra Djursland Bank skriver bankdirektør Lars Møller Kristensen, at ”vi forventer ikke det samme aktivitetsniveau på konverteringer som i 2019, hvilket samlet vil medføre en lavere indtjening.” Banken kom ud af 2019 med et overskud før skat på 138 mio. kr. Bankens ledelse forventer at realisere et resultat...

Læs også:  Domstol kræver Trumps skattepapirer fremlagt> Aktier sendes ned

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her