Q1-regnskaber: Bankers tabshensættelser med bind for øjnene

Stort set alle de banker, der hidtil har aflagt regnskaber for årets første kvartal, har hensat ekstra til usikre udlån. Men der er i høj grad tale om skøn. I første runde er de bogførte tabshensættelser lave, bl.a. fordi de mange steder bliver stort set modsvaret af tilbageførte tidligere hensættelser. Og så bliver de nye hensættelser bogført meget forskelligt efter de nye IFRS9-regler, viser Økonomisk Ugebrevs gennemgang.

Meget tyder på, at det i realiteten først bliver ved aflæggelse af regnskaberne for Q2, at bankerne kan fortælle mere præcist om, hvad den aktuelle covid-lukning af samfundet kommer til at koste på bundlinjen. Økonomisk Ugebrev gennemgang af de foreløbige regnskaber for første kvartal viser, at de fleste bankledelser indtil videre blot har...

Læs også:  Ugens økonomiske nøgletal og regnskaber, bla. Tryg og B&O

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her