Med opkøbet af endnu et virksomhedsben satser Schouw & Co. endnu hårdere på at udbygge den konglomeratstruktur, som andre danske koncerner har afviklet eller forenklet. Det er en model, der ifølge Schouw kan sikre mindre selskaber adgang til børsinvestorernes kapital, og omvendt også sikre de mindre selskaber billigere lånefinansiering. Dermed tilbyder konglomeratet en model til løsning af problemet med at skaffe finansiering til det mindre virksomheder – og giver samtidig investorerne adgang til virksomheder med vækstpotentiale. Samtidig giver det risikospredning i en verden, hvor der kommer stadig mere fokus på risikostyring.

Købet af GPV International for 400 mio. kroner i slutningen af januar har givet konglomeratet en sjette hovedaktivitet. GPV omsatte for cirka 850 mio. kroner i 2015 og nåede en ebitda-indtjening på cirka 80 mio. kroner. ”GPV passer godt ind i vores filosofi, fordi vi her kan skabe vækst og udvikling på den lange bane. Vi ser i første omgang på at fordoble omsætningen. Men vi skal først lige lære dem at kende,” siger Jens Bjerg Sø-rensen, koncernchef i Schouw & Co.

GPV skal nu ekspandere både organisk og med opkøb, og virksomheden skal fremover især satse mere på det nordamerikanske marked. GPV International var indtil 2009 en del af det børsnoterede GPV Industri, der gik i betalingsstandsning. I dag ville GPV være for lille til selv at gå på børsen, for på den måde at skaffe midler til den ekspansion, der altså ifølge Schouw & Co. ligger lige for.

Samtidig får virksomhederne professionelle kræ- vende ejere gennem børsnoteringen. ”Vi udøver et meget enkelt og direkte ejerskab. Vi har en meget, meget let beslutningsproces og søger intelligente synergier på tværs af koncernen. Vi kan ikke mindst sikre markant billigere finansiering til de enkelte selskaber, end de kunne få, hvis de stod alene,” siger Jens Bjerg Sørensen.

Det professionelle ejerskab sikres blandt andet med et stærkt fokus på afkastet af den investerede kapital (Return on Invested Capital), der ifølge selskabet selv i 2015 nåede op på 18,3 procent eksklusive goodwill (og 15,1 procent inklusive) – et godt afkast for en virksomhed med ret traditionelle industriaktiviteter. Med en lang stribe virksomhedsopkøb har Schouw & Co. i lø-bet af de seneste årtier opbygget et konglomerat med en omsætning, der i 2016 vil nærme sig 15 mia. kroner, efter opkøbet af GPV og en række betydelige bolt onopkøb til de eksisterende ben i vinteren og efteråret.

Det er sket samtidig med, at en lang række andre konglomerater er blevet afviklet eller koncentreret om en enkelt hovedaktivitet, som for eksempel ØK, FLS Industries, Lauritzen Holding, Superfos, Danisco og mange andre, som for 30 år siden hørte til blandt de største virksomheder i Danmark. Også de få konglomerater, der stadig findes blandt de store virksomheder, A.P. Møller-Mærsk og NKT Holding for eksempel, har forenklet og fokuseret.

Mange af disse konglomerater er blevet afviklet, fordi deres resultater skuffede, og de har valgt at fokusere på en eller et par hovedaktiviteter, hvor de så kan blive blandt de globalt førende. Jens Bjerg Sørensen understreger, at han grundlæggende er enig i, at virksomheder bør fokusere: ”Vi er kun diversificerede på koncernplan. De enkelte virksomheder er 100 procent fokuserede. Og de fleste er blandt de største i deres globale eller regionale nicher,” siger han.

Schouw & Co. er dog sandsynligvis stadig ramt af den såkaldte konglomerat-rabat, der betyder, at konglomerater ofte værdisættes op til 15 procent lavere på børsen, end summen af den værdi, som deres enkeltvirksomheder kunne opnå hver for sig. På baggrund af en analyse fra Nordea vurderede Økonomisk Ugebrev således sidste år, at Schouw på det tidspunkt kun havde en børsværdi, der svarede til værdien af det største datterselskab, fiskefodervirksomheden Biomar, så værdien af de andre aktiviteter reelt blev sat til nul.

Den vurdering bliver dog perspektiveret af, at aktierne i Schouw & Co. både over de seneste fem år og over det seneste år har præsteret en større stigning, end C20-indekset for de vigtigste danske aktier har. Set fra Schouws synspunkt kan denne outperformance netop blandt andet forklares med konglomerat-modellen, der sikrer koncernens virksomheder billig finansiering og professionelt ejerskab.

Schouw & Co. bliver det nærmeste, danske børs-investorer i dag kommer i retning af at kunne investere i en succesfuld kapitalfond – den ejerform, der i de seneste år er blevet væsentlig mere udbredt end børsnotering, når det gælder små og mellemstore virksomheder. I de seneste måneder har ledelsen af konglomeratet løbet en risiko ved at satse endnu mere på en model, der af mange anses for forældet. Dermed er det i virkeligheden et af fondsbørsens mest interessante eksperimenter.

Læs hele udgivelsen her