Meget tyder på, at de største danske banker, med undtagelse af Nordea, har sikret sig effektivt mod at risikere at hjælpe deres kunder med at begå skattesnyd ved at placere midler i skattely. Økonomisk Ugebrev har taget pulsen på landets tre største banker omkring deres ansvarslighedspolitik relateret til skattelyrådgivning, blandt andet ved at gennemgå deres CSR/ samfundsansvarsrapporter for 2015. Mest opsigtsvækkende er, at Jyske Bank faktisk oplyser meget klart om, hvordan banken forholder sig til kunderådgivning omkring skattely, og hvordan skattelykunder behandles i dag.

Danske Bank oplyser i sin CSR-rapport slet ikke noget om rådgivning relateret til skattely, men kun om bankens egne skattebetalinger. Men Danske Bank oplyser til Økonomisk Ugebrev, at ”Danske Banks holdning er, at vi ikke ønsker at indgå i forretninger, hvor formålet er skatteunddragelse. Vi hverken opretter eller administrerer selskaber i skattely.” Endelig fremgår det heller ikke af Nordeas CSR-rapport, hvordan banken forholder sig til rådgivning relateret til skattely. Men banken oplyser, at den vil overveje at indarbejde noget om skattely-politikker i næste års CSR-rapport. Læs hele svaret fra Nordea her .

Jyske Banks melding i sin CSR-rapport er enestående blandt danske banker, muligvis drevet af bankens forhistorie og de gange, banken er blevet hængt ud i medierne som særdeles aktiv i diverse skattely. Herunder tidligere Schweiz, men banken har også været meget aktiv ud fra Gibraltar. Men meget tyder altså på, at netop Jyske Bank groft sagt er gået fra at være klassens sorte får til at være det hvide lam. Medieomtalen af Jyske Bank i relation til Panama Papers har da heller ikke omfattet aktuelle sager, men kun dialog med det panamaske advokatfirma for en del år siden. Meget tyder derfor på, at omtalen af Jyske Bank i relation til Panama Papers ikke var helt rimelig

Panama Papers ikke har været helt rimelig.
Jyske Banks rapport om samfundsansvar indeholder altså en grundig beskrivelse af, hvordan banken de seneste år har strammet gevaldigt op: ”Jyske Bank har en klar politik om ikke at medvirke til skatteunddragelse. I 2010 besluttede de udenlandske enheder derfor at stramme op omkring skattetransparens ved alene at samarbejde med kunder, hvor Jyske Bank enten sikrer, at de deklarerer deres forhold til de relevante skattemyndigheder, eller at Jyske Bank foretager skatteindberetningen. De kunder, der ikke kunne fremlægge dokumentation for skattetransparens, fik mulighed for at igangsætte en deklareringsproces i deres hjemland. Projektet blev afsluttet den 30. juni 2014.” Videre skriver banken, at ”kunder, som ikke har deklareret deres forhold, har fået deres konti og depoter spærret. De kan kun få adgang til deres midler ved at få overført deres engagement til en anden bank. Dette projekt er i tråd med, at koncernen i 2015 gik i gang med at implementere FATCA, CRS og skærpede hvidvaskregler. Jyske Bank Compliance foretog i efteråret 2014 et omfattende review med henblik på at undersøge, om politikken var forankret hos medarbejderne i de udenlandske enheder, og om kunderne var blevet spærret som ovenfor beskrevet. Resultatet var meget positivt, og alle rapporter var grønne. I 2015 har der været særligt fokus på at overholde de nye regler for hvidvask.”

Fra Jyske Bank siger direktør Jens Lauritzen til Økonomisk Ugebrev, at Jyske Bank før i tiden ikke kontrollerede, om skattelykunder selvangav deres skat. ”Men som verden har ændret sig, med mere fokus på skat, har vi hen over årene strammet meget op, blandt andet i erkendelse af, at vi erfarede, at nogle kunder måske ikke var ærlige. Det kan give kunderne et problem. Men det kan også give banken et omdømmeproblem. Så derfor kræver vi af kunderne, at de dokumenterer over for os, at de betaler den skat, de skal,” siger Jens Lauritzen.

Han påpeger, at myndighederne ikke har pålagt bankerne at sikre, at kunderne indberetter deres rigtige skat, så det er noget Jyske Bank gør af egen drift. ”Vi går skridtet videre end det, vi er blevet pålagt af myndighederne. Det er ikke nok, at kunderne betaler den rigtige skat. Vi siger til kunden, at vi også gerne vil se dokumentationen for det.”

Jens Lauritzen oplyser, at der fortsat er kunder i Jyske Bank, der har selskaber i skattely: ”Der kan være gode grunde til, at man etablerer et selskab i et skattely, eksempelvis ved køb af ejendomme i udlandet. Det vigtige er, at tingene er lovlige, og at der bliver indberettet korrekt til skattemyndighederne.”

Økonomisk Ugebrevs undersøgelse viser, at heller ikke Nykredit skriver noget om håndtering af skattelykunder i sin kortfattede CSR-rapport . Det samme er tilfældet for Sydbank , der også har udenlandske aktiviteter.

Læs hele udgivelsen her