S&P: SAS teknisk set på vej mod betalingsstandsning

Standard & Poors har for nylig nedjusteret kreditratingen for det skandinaviske flyselskab tre hak til CCC, fra tidligere B. SAS har altså ikke blot nu en junk bond-status, men en ekstremt svag junk bond-status. De, der sidste efterår købte SAS-obligationer for halvanden mia. kr., har allerede tabt halvdelen af pengene. Og de tvinges nu i den kommende redningsplan til at ombytte deres obligationer til aktier, der vil gigantudvande de aktuelle SAS-aktionærer, skriver chefredaktør Morten W. Langer i denne analyse.

SAS meddelte for nylig, at der nu arbejdes på en redningsplan for det skandinaviske flyselskab, hvor den danske og svenske stat dækker en del af det samlede kapitalbehov på 12,5 mia. kr. for at styrke selskabets kapitalgrundlag. I meddelelsen fremhæves det, at de to stater er positive overfor redningsplanen, men at andre interessenter også kommer til at bidrage til redningen.

I meddelelsen skriver SAS direkte, at der bliver tale om “burden sharing”, og at forventningen er, at den endelige redningsplan fremlægges før udgangen af juni: “SAS remains in dialogue with selected stakeholders regarding the terms and conditions of the recapitalization plan and the burden sharing measures required by the Swedish and Danish governments. These measures will involve internal, external and financial stakeholders in the company, including the holders of SAS outstanding bonds and hybrid notes. Further details are intended to be announced before end of June.”

Læs også:  Pensionsbranchen dybt splittet om minusrente på garantiprodukt

SKEPTISKE INVESTORER
Med andre ord skal der forhandles med de investorer, som ejer for 3 mia. kr. obligationer i SAS, og hvoraf der så sent som oktober sidste år blev udstedt nye obligationer for halvdelen mia. kr. . De nyeste obligationer har en på-lydende kuponrente på 8,25 pct., så de koster altså årligt mere end 100 mio. kr. i rentebetalinger frem mod udløb i 2024. Obligationsejerne har imidlertid ikke den store forventninger om, at de kan redde deres fulde tilgodehavende: Aktuelt handles obligationerne i kurs 52, svarende til et kurstab på 48 pct. på godt et halvt år.

Efter meldingen om restruktureringsplanen, som altså kommer til at omfatte obligationsejerne (ligesom ved restruktureringen af Norwegian), dykkede obligationskursen næsten 15 pct. I oplægget til redningsplanen indikeres det kraftigt, at hele den aktuelle bogførte egenkapital i realiteten er tabt, og at der skal ske en fuld rekapitalisering, plus inddækning af forventede underskud i år og næste år:

”The aim of the plan is to ensure that SAS is fully funded and that shareholders equity will be at levels reported before the COVID-19 pandemic when anticipated business volumes return to pre-corona levels in 2022.”

Læs også:  Erhvervsministeriet ved ikke, hvor mange statsstøttekroner der er udbetalt til selskaber med skattelyejere..

Ifølge meddelelsen ventes den svenske stat at komme med ca. 5 mia. kr., og da den danske stat stort set har samme ejerandel, ventes også 5 mia. kr. herfra. Dermed kommer der til at mangle mindst 3 mia. kr., hvilket svarer præcist til den udestående obligationsgæld. Sandsynligt er det, at de nuværende SAS-aktionærer bliver voldsomt udvandede – og vel nærmest udraderet.

TEKNISK SET I DEFAULT
Alligevel handles SAS til en børsværdi på aktuelt 2,4 mia. kr. Hvis man tager afsæt i, hvad der skete for aktionærerne i Norwegian med en 95 pct. udvanding, kan SAS-aktionærerne meget vel se frem til, at deres aktier falder 70-80 pct. eller mere i værdi.

Realiteten er, at SAS teknisk er på vej i betalingsstandsning og i default, som Standard & Poors skriver i en nedjustering af flyselskabets kreditrating. Efter fremlæggelse af skitsen til en restruktureringsplan kom S&P med en nedjustering til en CCC-rating, og i en kommentar fra den 10 juni hedder det, at ” SAS AB’s liquidity position has further deteriorated in recent weeks and we now believe that the airline’s capital structure appears unsustainable. We think there is a high probability SAS will pursue a restructuring of its debt obligations, which we would likely view as tantamount to default.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her