Survey: Stor mistillid til Danske Bank, men kunderne hænger på

Banken mener, at det vil tage lang tid at genopbygge tilliden efter især hvidvask-sagen – og det er mange kunder enige i. De færreste orker dog at skifte til en anden bank, selv om de har lyst til det.

I det gennemførte survey har vi bl.a. stillet følgende spørgsmål: ”Vurderer du, at Danske Bank på troværdig vis har redegjort tilfredsstillende om deres hvidvaskningssager, og hvordan banken nu forsøger at undgå gentagelser?” Hele 26 pct. svarer ”nej, slet ikke”, og andre 22 procent svarer ”nej, i mindre grad. Til gengæld svarer 29 procent ”ja, i nogen grad” og andre 15 procent svarer ”ja, i høj grad”.

Bankens CEO Chris Vogelzang kommenterer resultaterne således: ”Banken har fremlagt en omfattende advokatundersøgelse af sagen, og vi fortsætter med at samarbejde med myndighederne i en række lande i deres efterforskning. Vi har i de senere år investeret massivt i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet og har bl.a. forbedret en række kontroller, styrket vores overvågning af transaktioner gennem øget automatisering, ligesom vi i dag har langt flere medarbejdere på området end tidligere.”

Videre siger han: ”Vi arbejder derudover meget på at styrke vores generelle compliance-kultur på tværs af hele banken, og alle medarbejdere uddannes løbende i, hvordan de skal handle, hvis de oplever noget mistænkeligt. Når det er sagt, så er vi også godt klar over, at det vil tage tid at genskabe kundernes og samfundets tillid til banken. Vi kan ikke ændre fortiden, men vi gør alt, vi kan, for at undgå en lignende sag.”

LEDERSKIFTER HAR HJULPET
I Økonomisk Ugebrevs survey peger mange af respondenterne på, at bankens kan lappe på sit image med flere konkrete initiativer, som afspejler ændringer i virksomhedskulturen. Men der er også mange, der allerede har observeret konkrete actions. Eksempelvis vurderer 52 pct. af respondenterne det som positivt, at der er sket flere ledelsesudskiftninger i de øverste ledelseslag, men 19 pct. finder det utilstrækkeligt. 31 pct. vurderer, at banken ikke har ændret tilstrækkelig fokus mod samfundsansvar, mens 37 pct. netop mener, at banken har strammet op her.

30 pct. af respondenterne efterlyser yderligere initiativer inden for ”bedre service & kundekontakt” og ”mere åbenhed om priser & vilkår”, mens ca. 19 pct. vurderer, at der er sket forbedringer på begge områder.

Læs også:  Stoxx 600: Europæiske aktier står foran svær forhindring

ØU: Har banken overvejelser om at sætte yderligere ind, eller overvejes andre forhold for at skærpe den samfundsansvarlige profil og signalere “nye toner”?

”Vi har fremlagt en række nye målsætninger frem mod 2023, hvor vi har fokus på at forbedre kundetilfredsheden markant, ligesom banken skal drives på en etisk og bæredygtig måde. Hensynet til samfundet skal kort sagt vægte lige så højt som hensynet til aktionærer,” siger Chris Vogelzang.

”Vi har også forpligtet os til at måle vores fremskridt på syv fokusområder, som hovedsageligt relaterer sig til vores samfundsansvar, og som også inkluderer governance,” siger Chris Vogelzang.

I den investorpræsentation , som banken i denne uge fremlagde sammen med årsregnskabet, er de syv initiativer gennemgået på side 5: Det handler også om, at banken frem mod 2023 skal arbejde med at forbedre arbejdet med bæredygtig finansiering og investering, med governance, mangfoldighed og inddragelse, miljømæssigt fodaftryk, iværksætterkultur og finansiel uddannelse, med angivelse af konkrete målsætninger i 2023.

Endelig siger Chris Volgelzang: ”Der er etableret et helt nyt bestyrelsesudvalg – Conduct- og complianceudvalget – der skal sikre, at bestyrelsen har det nødvendige fokus på, hvordan banken sikrer god adfærd, og at vi lever op til ikke bare lovens bogstav, men også lovens ånd i den måde, vi driver forretning på. I udvalget sidder både formanden og næstformanden, hvilket også er et udtryk for, at det er et højt prioriteret område.”

”Vi gør vores bedste for at sikre, at vores kunder og det samfund, vi er en del af, har tillid til os som finansiel institution. Den tillid skal vi gøre os fortjent til hver dag. Det skal vi ved at have høje etiske standarder og drive vores virksomhed på en ordentlig måde, så vi bidrager ansvarligt til det samfund, vi er en del af,” siger Chris Vogelzang.

HAR VÆRET BAGUD
Fra CBS siger ESG-ekspert, lektor Steen Villum om den lave etikscore til Danske bank, at det nok lagt hen ad veje skyldes, at banken hele tiden har være bagefter med at ”gøre det rigtige”. ” Det er jo godt nok, at Danske Bank har forsøgt at rette op på tingene, bl.a. med at udskifte topledelsen og bestyrelsesformand. Men når man hele tiden

Læs også:  Ugens økonomiske nøgletal og regnskaber, bla. Tryg og B&O

halter bagefter med at gøre det nødvendige, og det først sker efter en massivt pres, så tæller det langt fra så meget i karakterbogen.”

Han vurderer, at fremgangen i Nordeas etikscore også skal ses i lyst af, at Danske Banks hvidvasksag var en global sag, mens Nordeas sager har været mindre i omfang: ”Danske Bank er jo gået fra at være den nålestribede overtroværdige bank i 90ene, og det faldt fuldstændig sammen for dem. Så der er længere hjem for Danske Bank. Når vi endnu ikke har set så meget markedsføring fra banken om, at de nu er blevet mere rene, skyldes nok fortiden. Sidste gang, man lavede et stort markedsføringsstunt, var omkring ”New Normal”, og det blev jo en boomerang, man fik lige i nakken. Ingen troede på den.”

”Jeg kunne godt se for mig, at banken nu arbejder på de interne linjer for at få orden i eget hus. Og når man så går ud med det, så har man været ude i alle kroge. Så man skal have en vis tolerance over for, hvor hurtigt det går. Og jeg synes også, at deres signaler viser, at de arbejder stenhårdt på opgaven.”

Økonomisk Ugebrev har også spurgt om, hvordan den moralske og etiske standarder vurderes at være i forskellige finansielle brancher, samt for advokater, revisorer og politikere. Tankevækkende er der meget stor forskel på bedømmelse af de store banker og de mindre provinsbanker.

Selvom mange provinsbanker op til den seneste bankkrise i 2007-2008 agerer kreativt og i mange tilfælde også uetisk over for egne kunder og aktionærer, får provinsbankerne generelt et godt skudsmål. Kun 18 pct. af provinsbankerne vurderes at have en meget dårlig eller dårlig moral, mens 54 pct. af respondenterne dømmer de store banker ude.

3f9d316c8b9f71375166C7a84991375e87d2a075E7edcebcccc9d566d5d8Ef36e242885032cc1d7c

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her