Konkurrencepresset på de store bankers formueforvaltning er nu stærk stigende, afslører regnskaberne for 2. kvartal. Marginalen i Danske Banks Wealth Management dykkede i kvartalet hele 18 procent efter et mindre fald i Q1. Også Nordea mærker det øgede konkurrencepres: Her er nettoindtægterne faldet to kvartaler i træk, blandt andet på grund af lavere AuM i Private Banking

Efter mudrede resultater i de to storbankers Wealth Management i årets første kvartal, viser indtjeningen i andet kvartal en klar faldende tendens. Wealth Management, herunder håndtering af institutionelle mandater og formueforvaltning for private velhavere, har ellers været storbankernes suverænt mest lukrative vækstforretning i en længere årrække.

Men de seneste resultater viser klar modvind på...