Store ejendomsselskaber genstarter større opkøb

Tema om Top 40 Ejendomsselskaber 2019: Efter et par år med uændret eller faldende ejendomsbeholdning har de store ejendomsselskaber i 2018 taget et markant hop opad i investeringsaktiviteten. For Top 40-selskaberne er der efter korrektion for opskrivninger fremgang på 10 mia. kr. Samtidig har ejendomsselskaberne fastholdt den høje indtjening fra året før.

De store danske ejendomsselskaber havde i 2018 et særdeles godt år. Den basale indtjening før værdireguleringer slog endda 2017, der også var præget af markant fremgang. Samlet var driftsresultatet for top 40-selskaberne på 9,6 mia. kr. før værdireguleringer. Efter værdireguleringer var der tale om et mindre fald til 15,5 mia. kr.

Men det, der virkelig springer i øjnene, er skiftet fra en tendens til frasalg af...

Læs også:  Investeringsfonde med danske aktier i dyb afkastkrise

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her