Boganmeldelse: Tag opgøret med den ufattelige rigdom til én procent

Boganmeldelse: Hvis der ikke sker et brud på den voksende ulighed i samfundet, får vi massefattigdom i industrilandene inden 2050. Det kan ødelægge de moderne samfund, hedder det i bogen ”99 pct.”, skrevet af den britiske økonom og virksomhedsrådgiver Mark E. Thomas. Han taler for en kursændring, så det oveni købet bliver til erhvervslivets fordel.

Mark Thomas tager udgangspunkt i den berømte ene pct. af verdens befolkning, der har opnået ufattelig rigdom – i forhold til de 99 pct., der deler resten. OECD estimerer, at denne ene pct. rigeste i USA ejer 37 pct. af alle værdier. I mange af de europæiske lande er det mellem 15 og 25 pct.. Mens USA’s bruttonationalprodukt er steget med 250 pct. fra 1980 til 2015, er gennemsnitslønnen for den brede mellemgruppe i USA på nøjagtigt samme niveau som tidligere. Altså nul stigning i 35 år. Hvis den udvikling fortsætter, vil 100 mio. amerikanere, altså en fjerdeldel af befolkningen, snart leve i fattigdom efter nutidens standard.

Den ene pct. i toppen vil i gennemsnit have en husholdningsværdi på 5 mio. dollars, mod 1,5 mio. dollars i 2015. De 60 pct. i den fattigste ende af samfundet vil opleve en stadig lavere indkomst og formue end i dag.

I Storbritannien er billedet næsten det samme: De 10 pct. rigeste ejer 44 pct. af alle værdier, mens de 90 pct. altså har godt halvdelen af værdierne.

INGEN REVOLUTION
At uligheden er kæmpe stor og stigende er velkendt: Styrken i bogen er, at Mark Thomas fokuserer på de perioder, hvor der var en bedre fordelt velstand i samfundet. Og han forklarer, hvorfor værdierne var bedre fordelt. Han kommer også med forslag til, hvordan vi kan vende tilbage til de gyldne perioder, uden at kappe hovedet af de rige eller at gennemføre en marxistisk revolution.

Læs også:  USA BNP vækst i Q2 dykkede med 33%, værre end 1930'ernes depression

Han fremhæver Kapitalismens Gyldne Tid, som han kalder årene efter anden verdenskrig. Der var en højere vækst end i de seneste årtier. Der skete en velstandsfordeling, og det har generelt været langt mere udbredt i Skandinavien og Tyskland. Toplederne fik langt mindre i løn end i dag i forhold til medarbejderne. Staterne spillede en langt større rolle, som først blev udhulet fra 80’erne og 90’erne med privatiseringsbølgen i hele den vestlige verden.

Neoliberalister kom på banen. De betragtede skat som statsligt tyveri, og enhver statslig regulering som skadelig for enhver virksomhed. Velfærdsstaten stod for skud, især i USA og Storbritannien. Der kom en ny moral i toppen af erhvervslivet og politik, skriver Mark Thomas. Digitaliseringen styrker den udvikling, og det går især ud over middelklassen. Den digitale verden har gjort det lettere at øge rigdommen for den ene pct., mens flertallet står i stampe eller bliver fattigere. Hetzen i USA og Storbritannien mod indvandringen skjuler, at over halvdelen af væksten i arbejdsstyrken kommer fra indvandrere, og at de er parate til at tage nutidens daglejerjobs uden sociale rettigheder i gigaøkonomien, som hos Amazon og Uber.

OFFENTLIGE INVESTERINGER LIGGER BAG
Mark Thomas skriver, at det er muligt at ændre udviklingen til gavn for alle, men hvor de rigeste ikke fortsat bliver endnu rigere. Forudsætningen er en politik, der bygger på solidaritet og på formueskabelse i hele samfundet, altså vækst.

Læs også:  Kronen er blevet styrket

Hvis et lands økonomi vokser med 1 pct. de næste 35 år, vokser BNP med 42 pct. Tyskland ventes at vokse med kun 1 pct. om året, og USA med 2,1 pct., mens Kina vil vokse med 3,6 pct. Kagen bliver altså markant større. Men den del af kagen, der vokser, skal altså fordeles anderledes.

Med øget lighed vil de 90 pct. få en større indkomststigning end de rigeste. En sådan udvikling vil have en selvforstærkende positiv effekt på samfundsøkonomien, mener forfatteren. Han har detaljerede forslag til, hvordan det kan ske, men kernen er politiske beslutninger med en stærkere regulering, uden at der bliver noget, der ligner socialisme. Der skal være huse, som folk har råd til at bo i, og der skal være et finanssystem, som ikke forgælder borgerne. Når han lægger vægt på en større statslig rolle, bygger han på nogle barske kendsgerninger: Internettet, som er kernen i nutidens samfund og velfærdsudvikling, blev udviklet af staten og militære forskningsinstitutioner.

Uden dét var der ikke skabt de enorme private rigdomme i eksempelvis Apple og Facebook. Måske kan denne værdiskabelse fordeles på flere hænder, hedder det.

99 %, Mark E. Thomas, Head of Zeus, 327 sider, 16,04 pund hos Amazon.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her