Tema: Her er de 25 mest succesfulde startups

Tema om succesfulde startups: Økonomisk Ugebrev lancerer i denne udgave et nyt tema, hvor vi har forsøgt at identificere de mest succesfulde startups ud fra aktuelle regnskabstal. Af en samlet population på 54.794 nye selskaber, registreret i kalenderåret 2016, har vi filtreret os frem til de 25 mest succesfulde, som vi her gennemgår.

25 af de iværksættere, der startede nye virksomheder i 2016, har allerede skabt en solid forretning, og vil sandsynligvis også de kommende år vise stærke vækstrater. Kendetegnet vedde fleste selskaber er, at de i forhold til de fremlagte bruttoresultater har en meget stærk lønsomhed, og der er altså typisk tale om virksomheder inden for brancher med begrænset prispres, og hvor ydelserne er unikke på den ene eller den anden måde. Med andre ord er der i de fleste tilfælde tale om virksomheder inden for ny økonomi og ikke traditionel fremstilling med fokus på stordrift og lave indtjeningsmarginaler.

LEVER I STILHED

Af de 25 mest succesfulde startups, der både opfylder kriteriet om mindst 10 mio. kr. i bruttoresultat og mindst 1 mio. kr. i driftsoverskud, efter etablering i regnskabsåret 2016, præsterede knap halvdelen et driftsoverskud på 5 mio. kr. eller derover sidste år. Virksomhederne er på ingen måde dem, der har fået presseomtale, og som af erhvervsmedierne er udpeget som fremtidens danske væksteventyr. Faktisk er det i flere tilfælde vanskeligt at finde information om selskaberne og deres stiftere, og der er også flere succesfulde selskaber uden egne hjemmesider. Nogle mener tilsyneladende, at ordsproget ”dem, der lever stille, lever godt” stadig kan bruges.

Største driftsoverskud var der sidste år hos selskabet MFT Energy, der blev stiftet i november 2016 af Jesper Selvejer, der dog et år senere afhændede selskabet til en række privatpersoner. Ved stiftelsen blev det oplyst, at ”selskabets formål er at drive handel med energi og råvarer samt andre hermed forbundne forretningsaktiviteter.”

Selskabet, der kom ud af 2018 med et bruttoresultat på 21 mio. kr. og et driftsoverskud på 16 mio. kr., præsenterer sig således på selskabets hjemmeside : ”MFTEnergy empowers traders to be the best within their markets. Our business is focused on the short term power trading in Europe. With the growth we are experiencing, we expect to expand to new areas soon. We have a fantastic business model based on creating partnerships with skilled traders who have a niche trading idea and a good business plan. We have passion for trading, development & success. We take responsibility for our journey and live to explore and learn every single day. Most importantly, we have fun and enjoy spending time together.”

Stifter Jesper Selvejer, der bogførte en kapitalgevinst på 20 mio. kr. i sit 2017-regnskab, er ellers mest kendt for at drive feriehusudlejning. I starten af 2018 berettede JyskeVestkysten , at ” Jesper og Jette Selvejer fortsætter uændret med Admiral Strand Feriehuse, efter at de sammen med ejendomsudvikler Micheal Braa Nielsen har solgt deres udlejningseventyr til DanCenter i en stor millionhandel.”

En anden af de mest lønsomme startups er det ukendte IR Software, som sidste år hentede et bruttoresultat på 14 mio. kr., hvoraf knap 12 mio. kr. blev til et driftsoverskud. Selskabet har ingen hjemmeside, men det ejes ifølge CVR af Ivan Ristic, som er hjemhørende på Østerbro i København. Stifteren, der etablerede selskabet i 2016, beskriver sig selv sådan: ”Experienced Founder with a demonstrated history of working in the computer software industry.

Skilled in Node.js, PHP, DevOps, Symfony Framework and Laravel. Strong business development professional with a Bachelor’s degree focused in Computer Software Engineering from Aarhus University.” Han har tidligere arbejdet med softwareudvikleti firmaet Creuna, efter færdiguddannelse I 2015 indenfor computer software engineering.

En tredje kæmpesucces blandt de 25 udvalgte startups er Århus Street Food, der blev stiftet af Britt Vorre Bendtsen, der fortsat ejer hovedparten af selskabet. Efter navneeksperimenter med spisehuset Aarhus og Århus Gade Mad blev navnet ændret til Aarhus Street Food. Om det gav virksomheden et brandløft er ikke godt at vide. Men sidste år kom selskabet ud med et bruttoresultat på knap 22 mio. kr. og et driftsoverskud på godt 9 mio. kr. I regnskabet oplyses aktiviteten til at være ”at videreudleje parkeringspladser og stadepladser til køkkener i et street food marked samt salg af drikkevarer.”

Selskabet fortæller følgende om sig selv på hjemmesiden, med et anstrøg af CSR-tænkning: ”Nye køkkener – Aarhus Street Food er en gastronomisk iværksætterklynge, hvor kokke, madører o.lign kan prøve lykken som chef i eget køkken. For at komme i betragtning til en stadeplads i Garagen – skal man som minimum leve op til vores kerneværdier; Kvalitet – det er centralt at køkkenet bruger friske råvarer, gerne i sæson og at maden er hjemmelavet. Prisleje – Køkkenet skal sælge minimum et mættende måltid til 50 kr.”

GODT SALG I LAKS

En anden upstart-succes er selskabet Scandic Salmon, der sidste år fik et bruttoresultat på 21 mio. kr. og et driftsoverskud på knap 6 mio. kr. Selskabet ejes en tredjedel af Nick Dobberstein Jensen i Lemvig. Tilsyneladende er virksomheden skabt af folk, der har mangeårig erfaring indenfor handel med laks. På hjemmesiden skriver de, at ”Scandic Salmon was established in 2016 as a supplier of a variety of High End quality salmon products.

With years of experience in the processing of products to customers around the world, the owners of the company are no newcomers to the industry. Salmon was established in 2016 as a supplier of a variety of High End quality salmon products.” Ved starten i 2016 kunne medierne berette om iværksætteren, at ”31-årige Nick Jensen har erfaring og et godt ry i branchen, trods sin unge alder, og har skabt stor vækst i to virksomheder, han har været ansat i. Nu er han selvstændig og har indledt produktion af røget laks i firmaet Scandic Salmon, han har dannet sammen med Thyborøn Invest.”

Obsidian Digital fik sidste år et bruttoresultat på 14,1 mio. kr. og et driftsoverskud på knap 6 mio. kr. Virksomheden beskæftiger sig med digital markedsføring, og virksomheden fortæller om sig selv, at ”Vi er et data-drevet digitalt bureau med nogle af de mest dedikerede specialister i Danmark.Ved at kombinere teknologi, processer og de dygtigste mennesker hjælper vi danske såvel som udenlandske virksomheder med at vinde markedsandeleog profit på marketingskanaler som Google, Facebook, Linkedln, Amazon, E-mail og Lean Marketing Automation.” Selskabet har tre ejere, nemlig Halfdan Moth Timm, Sasa Kovacevic og Emil Reinholdt. I regnskabet oplyses det, at virksomheden har 19 ansatte, mod 14 året før.

Selskabet Luksusbaby fik sidste år et bruttoresultat på 11 mio. kr. og et driftsoverskud på 5 mio. kr. Selskabet er ejet af Ann-Louise Christine Aasted og Morten Grabowski Kjær, begge hjemhørende i Aalborg. De har dog en vis erfaring med tidligere startups, blandt andet Chilismagning og Rent A Dog I/S. Luksusbaby er ikke overraskende en onlineshop, som de seneste år har præsteret solid vækst. Der er flere andre succesfulde danske onlineshops for babytøj, blandt andet kapitalfondejede Babysam, der sidste år fik et driftsoverskud på 12 mio. kr. ud af en omsætning på en halv mia. kr.

En gennemgang af fordelingen af de mest succesfulde startups på brancher viser, at der kun er tre virksomheder relateret til it, software og internet. Nemlig IR Software, webshoppen Bilablau og Obsidian Digital. Største sektorgruppe er service, med virksomheder som Sjællandske Rengøring, vikarbureauet EW og Lacus Forsikringsmægler. En stor sektorgruppe er også byggevirksomheder og nye virksomheder med afsæt i salg eller produktion af fødevarer, blandt andet Aarhus Street Food, restauranten Air Group, fødevareproducenten Moutrup og Scandic Salmon.

Sådan har vi gjort

Økonomisk Ugebrev analyse af Top 50 Startups er baseret på en regnskabsgennemgang af selskaber, som er etableret i løbet af 2016. Det betyder, at de har aflagt regnskaber for mindst to hele regnskabsår, nemlig 2017 og 2018. I alt blev der etableret 54.796 selskaber i året 2016. Første filter, vi har lagt ind, er at fjerne alle de nye selskaber med et bruttoresultat under 10 mio. kr. Herefter var der 435 selskaber tilbage. Som det næste filter har vi fjernet alle selskaber med et driftsoverskud under 1 mio. kr. Herefter er der 317 selskaber tilbage. Økonomisk Ugebrevs Researchafdeling har herefter gennemgået regnskaber, branche og ejerskab for de resterende selskaber, med henblik på at identificere reelle nye startupvirksomheder inden for fremstilling, handel og service. Det betyder, at alle selskaber med hovedaktivitet inden for ejendom, investering og finans også er fravalgt. Dernæst er en lang række formelle nye selskaber taget ud af listen, fordi de på den ene eller anden måde er en del af en koncern. Også selskaber, som er opstået som udspaltninger, sammenlægninger og på anden måde baseret på en eksisterende aktivitet, er taget ud af listen. Blandt andet har vi lagt vægt på, at de nye selskaber er stiftet af privatpersoner eller privatejede selskaber stiftet i 2016. Og så har vi også kigget på ejerskabet for de nye selskaber. Tilbage er en liste med 25 selskaber, som antageligt er nye startupvirksomheder etableret i 2016, som også har klaret sig godt i 2018, altså i tredje leveår.

MWL

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her