Tilsyn undersøger nu kursskæring i pensionssektoren

I en artikelserie her i Økonomisk Ugebrev har flere eksperter fremført skarp kritik af, at pensionsbranchen frit har kunnet hente ekstragevinster på skjult kursskæring ved handel med danskernes pensioner. Nu går Finanstilsynet ind i sagen og har netop bedt hele branchen redegøre for, om man bruger kursskæring.

Hele den danske pensionssektor kommer nu under Finanstilsynets lup i sagen om, hvorvidt de i årevis har skummet fløden ved værdipapirhandel ved forvaltning af danskernes pensionsmilliarder. Mistanken går på, om branchen har foretaget såkaldt kursskæring af pensionskronerne, når selskaberne handler værdipapirer – altså om de først køber værdipapirer til sig selv, hvorefter de sælger dem videre til kunderne lidt dyrere.

Troværdigheden af den danske pensionssektor er på spil, og en række eksperter han har i flere artikler i Økonomisk Ugebrev efterlyst undersøgelser af det eventuelle omfang af sådanne kursskæringer. Undersøgelsen er nu en realitet, fremgår det af en meddelelse fra Finanstilsynet fredag, hvori det hedder:

”Finanstilsynet gennemfører i 1. halvår 2018 en temaundersøgelse af, hvordan pensionsselskaber betaler kapitalforvaltere for deres ydelser. Det sker blandt andet med henblik på at belyse, om der anvendes kursskæring i aftalerne med kapitalforvalterne,” hedder det i pressemeddelelsen fra Finanstilsynet.

Konklusionen ventes at foreligge om godt seks måneder, og det er en rigtig god nyhed for kunderne, lyder vurderingen nu fra flere uafhængige eksperter.

Læs også:  Efter corona: Udsigt til færre købere til erhvervsejendomme

”Finanstilsynet mener tilsyneladende, at det allerede nu kan fastslås, at kursskæring ikke er lovligt. Det er meget bemærkelsesværdigt, og jeg læser tilsynets udmelding således, at det altså ikke kan udelukkes, at pensionsselskaber har fabrikeret omkostninger i det skjulte, og det i betydeligt omfang. Uanset problemets omfang er det simpelthen nødvendigt at få gennemlyst denne forretningsmodel. Og den her løsning forekommer mig at være den eneste ordentlige løsning på det mulige problem, som Økonomisk Ugebrev har afdækket,” siger professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet.

Han har været en af de største kritikere af fænomenet og samtidig en af Danmarks førende forskere i værdipapirhandel. En anden kritiker har været aktuar Søren Andersen fra FPension. Efter lanceringen af undersøgelsen siger han: ”Det er en rigtig god nyhed for alle pensionskunder. Uanset problemets omfang er det, som Økonomisk Ugebrev tidligere har afdækket, simpelthen nødvendigt at få disse omkostninger frem i lyset.”

Økonomisk Ugebrev bragte i efteråret en beskrivelse af problemet. Det opstår ved de såkaldte kursspreads, der er forskellen mellem købs- og salgspris på værdipapirerne. Hvis kunderne hver gang køber lidt for dyrt og sælger lidt for billigt via pensionsselskabets egne bøger, tjener pensionsselskaberne og/eller kapitalforvaltere ekstra penge, som fragår i kundernes pensioner.

Flere pensionskasser efterlyste efterfølgende også en undersøgelse af problemets omfang. En række fagforbund meldte sig ligeledes på banen – herunder LOFOAHK Privat samt Teknisk Landsforbund. Også Brian Mikkelsen følte sig misinformeret af branchen, der havde lovet erhvervsministeren, at alle omkostninger allerede fremgik af de eksisterende nøgletal for omkostninger (ÅOP og ÅOK).

Læs også:  De offensive banker er også de mest lønsomme

Men allerede nu står det fast, at det gør kursskæring ikke. Det fragår i stedet i kundernes afkast og kan dermed ikke rigtigt ses af kunderne nogle steder.

Nu skal samtlige livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i hvert fald redegøre for, hvordan de betaler kapitalforvaltere for deres ydelser, herunder om kursskæring eller lignende anvendes som hel eller delvis betalingsmetode. Hvis selskaberne bruger kursskæring, skal de redegøre nærmere for dette. Selskaberne er endvidere blevet bedt om at redegøre for, hvordan der bliver ført kontrol med, at afregning af handler med finansielle instrumenter, optaget til handel på en markedsplads for pensionsmidler, udført af kapitalforvaltere, sker til korrekte priser, lyder det i Finanstilsynets pressemeddelelse.

I pensionsbranchen er reaktionen på den nye undersøgelse fåmælt: ”Forsikring & Pension afventer Finanstilsynets undersøgelse og har ikke yderligere kommentarer,” lyder det fra presseafdelingen i en mail fredag. Branchen har tidligere i Økonomisk Ugebrev fremført, at de eksisterende regler for omkostninger allerede i dag ”skaber fuld gennemsigtighed for kunderne om omkostninger og afkast”.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her