I Økonomisk Ugebrevs årlige Rating af ROIC-afkast i de 70 største børsnoterede selskaber i 2018 var der både fremgang og tilbagegang i afkastet på den investerede kapital, altså på nøgletallet ROIC, som er analytikernes fortrukne målepunkt. Der var fremgang i Top-50, men i bunden af ranglisten gik det galt med forringede afkast.

På baggrund af regnskabsdata for 2018 sammenligner Økonomisk Ugebrev hvert år ROIC for de største børsnoterede selskaber. Return of Invested Capital (ROIC) er et centralt nøgletal, der viser, om investorerne har fået et fornuftigt afkast på den kapital, de har haft på arbejde i selskaberne.

For de 70 undersøgte selskaber under ét dykkede den gennemsnitlige ROIC sidste år til 4 procent, mod 9 procent året før. Forklaringen er, at en...