Del artiklen:

Der er tvivl om potentialet i det nye, mere grønne NKT lige før kabel-koncernen den 12. oktober bliver splittet fra Nilfisk. Et stort kursfald afspejler skepsis hos visse analytikere om, hvor godt NKT vil klare sig på det vigtige marked for højspændingskabler.

Uenigheden mellem analytikerne vokser om fremtiden for det nye selvstændige NKT. Visse analytikere stiller alvorlige spørgsmålstegn ved kabelkoncernens evne til at hævde sig over for store konkurrenter i kampen om ordrer, mens andre er langt mere optimistiske.

Usikkerheden er opstået kort tid før kabelkoncernen, med CEO Michael Hedegaard Lyng i spidsen, den 12. oktober i en historisk manøvre bliver skilt fra sin mangeårige partner, Nilfisk.

I de seneste uger har usikkerheden kostet aktionæ-rerne dyrt. Siden NKT den 17. august udsendte sin halv-årsmeddelelse er aktien (der altså stadig også rummer Nilfisk) faldet fra kurs 560 til niveauet 500. Faldet nåede altså i denne uge i perioder over 11 procent, og nedgangen i markedsværdien er over 1,5 mia. kr.

Efter opkøbet af ABB’s aktiviteter inden for højspændingskabler for 5,3 mia. kr. ser det selvstændige NKT ellers ud til at blive endnu en global dansk virksomhed, der bygger sin vækst på det stigende marked for offshore vindkraft. Koncernen er nu en af de tre store europæiske leverandører af de kabler, som kan forbinde vindkraftanlæg med landjorden. Netop denne højspændingsforretning udgør efter ABB-købet næsten halvdelen af NKT’s omsætning. Men holder historien? Med præsentationen af halvårsregnskabet måtte NKT erkende, at det kniber med at få tilstrækkeligt mange ordrer til at udnytte produktionskapaciteten for højspændingskabler i 2018. Det gav i første omgang et kursfald fra 560 til 522. Den 28. august fik kursen så endnu et hug ned til under 500, efter at britiske Barclays udsendte en analyse, der ifølge Ritzau Finans
forudså at NKT kunne falde til 370.

NKT forklarer selv ordrehullet i 2018 med overtagelsen af ABB – kabelforretningen. Købs- og overtagelsesprocessen har varet fra efteråret 2016 til godt ind i foråret 2017. ”Gennem den tid var der selvfølgelig en masse usikkerhed blandt kunderne om, hvad der præcist ville komme til at ske,” og om sammenslutningen overhovedet ville blive godkendt, forklarede Michael Hedegaard Lyng efter udsendelsen af halvårsregnskabet.

Aktieanalytikeren Casper Blom fra ABG Sundal Collier vurderer over for Økonomisk Ugebrev, at der nu mangler ordrer for cirka 200 mio. euro, for at NKT’s kapacitet for produktion af højspændingskabler kan blive udnyttet i 2018.

Forudsat at denne produktion giver en EBITDA-overskudsgrad på 20 procent, modsvarer den manglende produktion et EBITDA på 40 mio. euro eller cirka 300 mio. kr. Og en manglende indtjening på cirka 300 mio. kr. i et enkelt år berettiger ikke et fald i markedsværdien på 1,5 mia. kr., mener Casper Blom. ”Et så stort fald må indebæ-re en forventning om, at NKT også i de efterfølgende år får svært ved at udnytte kapaciteten fuldt ud,” siger han.

TROEN PÅ TOPCHEFEN

Så pessimistisk er der efter Casper Bloms mening, ikke grund til at være. Han tror endda, at NKT stadig har en chance for at nedbringe ordremanglen i 2018 til 100 mio. euro. NKT’s topchef Michael Hedegaard Lyng erkendte efter fremlæggelsen af halvårsregnskabet, at ”vi har brug for flere ordrer især i Karlskrona-forretningen, den tidligere ABB-forretning, for at få et solidt 2018 sammenlignet med 2017,” men sagde også, at ”årene forude, 2019 og 2020 ser ekstremt stærke ud, så det er jeg ikke bekymret for nu.”

Et stort spænd i analytikernes kursmål for NKT, rækkende fra de 370 (som Barclays ifølge Ritzau Finans regner med) til 665 (med ABG Sundal Collier på 610) afspejler imidlertid en usædvanlig uenighed om, hvor dygtig Michael Hedegaard Lyng og NKT vil være til at erobre ordrer, især i det boomende marked for højspændingskabler.

Morten A. Sørensen