Udlandet storkøber igen danske aktier. Mens danske professionelle investorer sælger ud. Udlandet tror på, at aktieeuforien fortsætter på grund af flere centralbank-stimulanser. Danske investorer tror aktiefesten er forbi. Udlandet ejer nu 58 procent af de danske aktier.

Udenlandske finanshuse er de seneste uger kommet tilbage som meget store nettokøbere på det danske aktiemarked, efter flere måneders milliardstore nettosalg. Økonomisk Ugebrev Formue følger i ugentlige opgørelser de udenlandske finanshuses handelsmønster, som viser et markant skifte i adfærden: Alene den seneste uge har de udenlandske finanshuse nettokøbt for over to mia. kr. danske aktier, og bevægelsen startede allerede i forrige uge med et nettokøb på en halv mia. kr., viser aktuelle børsdata.

Billedet er et markant skifte i forhold til de seneste måneder, hvor eksempelvis udenlandske investorer i februar nettosolgte danske aktier for hele otte mia. kr. ifølge tal fra VP .

Overraskende har det danske aktiemarked kun udviklet sig moderat positivt de seneste uger, på trods af de massive udenlandske nettokøb. Forklaringen er, at danske institutioner i samme periode har været store nettosælgere muligvis på grund af den bemærkelsesværdige udvikling på de internationale aktiemarkeder. De seneste måneder har den globale økonomi udviklet sig stadig svagere, og analytikerne har løbende nedjusteret deres overskudsforventninger til selskabernes overskud.

Helicopter money
På den anden side har netop denne udvikling blandt udenlandske investerer skabtøget forventning om, at centralbankerne vil træde endnu mere på speederen end de allerede har gjort. Altså nye stimulanspakker med opkøb af endnu flere finansielle aktivtyper eller endda det, der kaldes ”helicopter money,” hvor centralbankerne sender likviditet direkte ud til husholdningerne for at stimulere den økonomiske vækst. Deutsche Bank skriver i en aktuel analyse , at helicopter money kan være på vej.

Tilsyneladende er det ikke noget de danske institutioner tør spille med på. Effekten har senest været, at danske aktier er steget mindre end andre europæiske aktiemarkeder. Fundamentalt ser det heller ikke for godt ud: Analytikerne venter nu et overskudsfald på 13 procent i de europæiske Stoxx 600 selskaber, som indbefatter de danske C20 aktier. Blot siden 1. april er der sket yderligere nedjusteringer i otte ud af ti brancher, kun finans og industri har oplevet et lille plus. Velkendt er det, at aktiemarkederne de seneste halvandet år især er drevet frem af højere p/e-værdier og i begrænset omfang af stigende overskud.

For de danske C20-selskaber ser analytikernes tidligere optimisme ud til at sive lidt. For C20-selskaberne har analytikerne over de seneste tre må-neder sat deres eps-forventning for 2016 ned i seks selskaber, og den er uændret i andre fem selskaber. For otte selskaber er overskudsforventningen sat op, især for Vestas, ISS og Chr. Hansen. Billedet er dog ændret en del, hvis man ser på de seneste fire ugers analytikerjusteringer: For første gang meget længe er den gennemsnitlige overskudsforventning til Vestas sat lidt ned, hvilket kan indikere en trendvending. Også Danske Bank, Nordea, FLS-midth og A.P. Møller-Mærsk har fået reduceret det forventede 2016-overskud.

Ikke desto mindre er de udenlandske finanshuse altså helt vilde med danske aktier for tiden, mens de danske investorer er påholdende. De seneste tal fra VP (tidligere Værdipapircentralen) afslører da også, at udlandet seneste har øget den samlede ejerandel i de danske børsnoterede selskaber. Udlandet ejer nu hele 58 procent af markedsværdien i alle danske børsnoterede aktier.

Læs hele udgivelsen her