Hidtil har kun få banker aflagt regnskaber for første halvår 2018, nemlig Danske Bank og Nordea. Deres forretninger peger i retning af skuffende regnskabsresultater fra også de øvrige danske banker. Det matte billede understøttes af branchedata: En vigende rentemarginal og svag udlånsvækst.

De børsnoterede bankers regnskaber for 2. kvartal 2018 bliver med stor sikkerhed en begivenhed, som de fleste bankdirektører helst ser går hurtigt i glemmebogen. For det første viser Q2-regnskaberne for Danske Bank og Nordea, at de danske forretninger er præget af vigende lønsomhed. For de andet understøttes dette billede af branchedata for udvikling i rentemarginaler og udlånsaktivitet.

”Der vil nok være øget modvind fra udlånsmarginaler i Q2 efter vi så lidt bedring i Q1 –...