Waturu åbner lidt op, men hvor var certified advisor?

Økonomisk Ugebrev bragte i den seneste udgave en artikel om First Nort- selskabet Waturu, hvor vi skrev, at selskabet lignede et kæmpe bluffnummer på grund af ekstrem mangelfuld information om selskabets aktiviteter og eventuelle fremdrift, samt en bemærkelsesværdig ledelsesmæssig fokus på at børsnotere sideordnede aktiviteter. Vi stak en finger i jorden hos Fondsbørsen og Finanstilsynet for at høre ind til de påkrævede certified advisors pligter og ansvar. Og så skete der noget.

Hvor var Waturus certified advisor Tofte & Co., som kom ind som selskabets rådgiver i februar? Det spørgsmål var vores planlagte opfølgningsartikel efter seneste uges beskrivelse af First North-selskabets forunderlige og ekstremt mangelfulde oplysningskvalitet. Vi var i kort kontakt med Fondsbørsen og Finanstilsynet for at opklare certified advisors generelle rolle. Men de kunne selvfølgelig ikke sige noget om, hvorvidt de nu ville kigge Waturus oplysningskvalitet ekstra i sømmene.

Vi fandt ud af, at certified advisors bl.a. skal sikre, at selskabets ledelse lever op til de almindelige spilleregler på First North, herunder det generelle oplysningskrav om, at al kurspåvirkende information straks skal offentliggøres.

AKTIVITETSOPDATERING
Det er selvfølgelig en skønssag, men i Waturus tilfælde kunne det ikke forklares med en misforståelse eller en gråzone. Som en parentes kan det nævnes, at CEO Toke Reedtz faktisk har arbejdet på NasdaqOMX i københavn i ti år og bl.a. beskæftiget sig med First North. Det er svært at se, at han ikke skulle kende oplysningskravene.

Læs også:  S&P Future: US aktier er fortsat sivende, usikker retning

Mandag, dagen efter artiklens offentliggørelse, skrev vi til rådgiver Sasha Dalgaard fra Tofte & Co, med bl.a. følgende spørgsmål: ”Vurderer du, at I har sikret, at Waturu har offentliggjort alle basale informationer, som er kurspåvirkende – og dermed levet op til grundreglen om at offentliggøre al vigtig kurspåvirkende information? Kan du oplyse, om NasdaqOMX har været i kontakt med jer med henblik på at sikre, at der strammes op om selskabets oplysningspraksis? Overvejer I at rådgive selskabet om, at de skal stramme op på oplysningspraksis, så aktionærerne får mere klar og fyldestgørende information om selskabets udvikling?”

Vi har i ugens løb hverken hørt fra Waturus ledelse eller fra Sasha Dalgaard. Til gengæld udsendte selskabet dagen efter, altså tirsdag, en overraskende børsmeddelelse, som blev kaldt en ”aktivitetsopdatering” . I den fremlægges en stribe oplysninger, som Økonomisk Ugebrev har efterlyst.

Om færdiggørelsen at produktionsapparatet, som er udskudt én gang allerede, hedder det, at ”efterfølgende udfordringer med leverance af delelementer og yderligere besværliggjort af Corona krisens påvirkning betyder at leverancen af enheder påbegyndes i Q3 2020. Det er selskabets forventning at der for hele året 2020, vil være produceret 10.000-15.000 enheder. Produktionslinjen kan fra Q3 2020 ligeledes producere enheder til OEM kunder, så som en anti-legionella enhed, eller en enhed til sårpleje behandling.” Meddelelsen bekræfter dermed også indirekte, at der stadig ikke er solgt en eneste vandvarmer, fire år efter selskabets etablering.

Læs også:  Q2 webcast: Se Vestas ledelse i Q&A med analytikere

LOCK UP OPHØRT
Vi har også efterlyst et grundlag for at børsnotere en sideaktivitet, som er lagt over i datterselskabet Watgen Medical. Herom oplyses om foreløbige – positive – resultater, at ”Watgen Medical A/S, har sammen med Bioneer A/S, gennemført test af selskabet teknologi, for at undersøge muligheden for at kunne nedbringe bakterier i blod, uden at ødelægge proteinerne i blodet. Der blev testet på 18 L heste blod, som blev tilsat forskellige bakterier. Der blev benyttet en OEM-prototype og blodet blev kun behandlet én gang ved relativt lav watt afsætning.”

Videre hedder det, at ”på baggrund af de positive testresultater, vil Watgen Medical A/S, gennemføre yderligere test på blod, som blandt andet skal undersøge behandlingens effekt på røde og hvide blodceller. Hvis de efterfølgende resultater er positive, kan der informeres om eventuelt potentiale for udvikling af et blodbehandlingsapparat i Watgen Medical A/S.” Mere herom i børsmeddelelsen.

I øvrigt er ledelsens lock up på private aktier ophørt, da der er gået lidt over tolv måneder siden børsnoteringen. Forleden blev der indsendt en meddelelse til Finanstilsynets børsdatabase om, at selskabets bestyrelsesformand Thomas Marschall har solgt private aktier i Waturu for 1 mio. kr. – med 10 pct. rabat.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her