Dramatisk omlægning af den danske pensionsformue

Danske pensionsselskaber vil de næste to-tre år foretage en massiv omlægning af den måde, hvorpå flere hundrede milliarder af danskernes pensionsopsparing er investeret på, viser Økonomisk Ugebrevs rundspørge til pensionsselskaberne. Traditionelt set har størstedelen af den danske pensionsformue været investeret i aktier og obligationer, men nu bliver pengene i ekspresfart omlagt til alternative investeringer, eksempelvis kreditinvesteringer, som er
lån til erhvervsvirksomheder, og infrastruktur, vindmøller og lignende. Ifølge Økonomisk Ugebrevs rundspørge vil pensionsselskaberne placere godt 100 mia. kr. i alternative investeringer de kommende år. Det er næsten en fordobling fra de godt 110 mia. kr., der i dag er placeret i alternative investeringer.
Ifølge en af de mest aggressive investorer i alternative investeringer er årsagen klar. Fremadrettet bliver det umuligt at skabe bare et rimeligt afkast til danske pensionskunder, hvis ikke pensionsformuerne søger nye veje, hvor der er højere afkast.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans nr. 24 – køb abonnement her