Nye data fra Danmarks Statistik  for udviklingen i antal lønmodtagere viser en vækst på ca. 25.000 fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Af væksten kommer ca. 15.000 indenfor offentlig administration, mens erhvervsservice (+ 5.000) og handel & transport (+ 4.000). Fremgangen var dog nogenlunde dens amme fra 1, kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, hvorved væksten ser ud til at være gået i stå.  Beskæftigelsen i industrien steg med 679 personer fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014.

 

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter branche (DB07 10-grp) og tid
  2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2
TOT Erhverv i alt 2 108 791 2 139 263 2 142 994 2 164 452 2 127 820 2 164 925
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 29 596 33 940 35 216 34 753 30 832 34 801
2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 280 175 282 748 276 849 284 473 281 620 283 427
3 Bygge og anlæg 112 875 119 334 120 584 124 264 118 489 119 696
4 Handel og transport mv. 462 687 474 824 476 530 476 447 465 995 478 245
5 Information og kommunikation 83 155 83 064 82 393 83 365 83 364 84 209
6 Finansiering og forsikring 75 242 75 885 74 906 74 838 74 141 74 527
7 Ejendomshandel og udlejning 28 465 29 577 29 863 29 518 28 735 29 972
8 Erhvervsservice 213 433 220 330 222 401 221 692 217 927 225 649
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 747 881 740 507 745 790 756 578 751 224 754 807
10 Kultur, fritid og anden service 74 791 78 631 78 067 78 070 75 140 79 013
11 Uoplyst aktivitet 491 423 395 454 353 579