Uddrag fra publikationen Finans/ Invest:

Ultimo 2017-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet – samt en vurdering
af den finansielle stabilitet og styringen heraf, forfatter af forsker Johannes Raaballe, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Ultimo 2017-ranglisten henvender sig primært til bankkunder og er tænkt som en hjælp til at finde ud af, i hvilke banker det er sikkert at anbringe sine penge. Bankindskud op til modværdien af 100.000 € er altid dækket af indskydergarantien. Set over tid har mange bankkunder indimellem et større indskud end modværdien af 100.000 €.

Det er således væsentligt, måske ikke mindst for de små erhvervsdrivende, at have et klart og pålideligt overblik over, hvor éns penge er sikre. Hertil kommer, at mange kunder har en næsten livslang forbindelse til deres bank. For disse kunder er det ligeledes vigtigt, at banken er solid.

I ranglisten er bankerne opdelt i grønne, gule og røde banker baseret på et mål, der hedder markedsopgjort solvens, MSolvens. Dette mål er baseret på aktiemarkedsdata og har i praksis været meget succesrigt til på forhånd at identificere, hvilke danske banker der gik ned under den danske bankkrise 2008-2013.

Målet har ligeledes været meget succesrigt til at beskrive, hvorledes de store nordiske og tyske banker klarede sig før, under og efter finanskrisen. MSolvens er defineret som markedsværdien af bankens aktier divideret med markedsrisikoen på bankens aktiver (i praksis risikoen på bankens udlån). Høj risiko på bankens aktiver kræver altså en høj værdi af bankens aktier (egenkapital) for at opnå en tilfredsstillende MSolvens. En mindre risikabel bank har derimod ikke behov for så høj en værdi af bankens aktier (egenkapital) for at opnå samme MSolvens. Det væsentligste ved MSolvens-målet er altså, at polstringen (egenkapitalen) sættes i forhold til bankens risiko.