DS oplyser at 24 procent af det private erhvervslivs omsætning stammer fra udenlandsk-ejede selskaber