Tidsskriftet Erhvervsfilosofi.dk skriver, at  hovedparten af Danmarks banker og pengeinstitutter kun har ringe fokus på samfundsvar og intern bæredygtighed eller vælger at fortælle meget lidt herom i forhold til egen forretning. Det er kun de tre største banker, som redegør for konkrete resultater. Resten aflægger redegørelser, der dårligt kan defineres som andet end novellistiske hensigtserklæringer.  I top-5 over de største danske banker er det kun Danske Bank, der i deres opfattende 2015-rapport formår at fremlægge agtværdige CSR-resultater, hvad angår egne interne social – og miljønøgletal. Nordeas (Group) solide og omfangsrige rapportering afslører mindre, men dog gode resultater, mens Nykredit præsterer moderat positivt i en ganske udmærket rapportering. Hverken Jyske Bank eller Sydbank kan kategoriseres som bestået, dertil er oplysningerne i deres CSR-rapporter for mangelfulde med hensyn til oplysning om nævneværdige konkrete resultater.

Uden for top-5 listen er CSR-rapportering tæt på at være ikkeeksisterende: Her ses hverken konkrete opgørelser, miljø- eller sociale nøgletal eller factbook.

Læs hele artiklen her.