Mens de store revisorhuse ærgrer sig over den nye revisorlovs begrænsninger på sammenfald mellem revisons- og konsulentydelser, presser Danske Advokater på for at få begrænsningen til at gælde endnu flere virksomheder – og dermed at sende nogle opgaver ud på det åbne marked, hvor bl.a. advokater kan byde ind. Organisationens adm. direktør Paul Mollerup skriver i et brev til erhvervs- og vækstministeren: ”Jeg vil gerne takke for den klarhed, du (…) er med til at skabe, og som understreger målet om at sikre virksomheder af offentlig interesse uafhængig rådgivning – også skatterådgivning. Ikke primært for virksomhedernes skyld, men for samfundets. Denne pligt til uafhængig rådgivning bør gælde alle virksomheder af offentlig interesse, og det uanset om virksomheden er et aktieselskab, er fondsejet, familieejet eller et andelsselskab. Meget store virksomheder er af offentlig interesse og bør være omfattet af forordningens uafhængighedsregler. Det samme gælder store offentlige virksomheder.”