Kun 15 af de 40 banker, der indgår i Økonomisk Ugebrevs årlige Bankrating, formår at sænke omkostningsprocenterne. Samlet er den gennemsnitlige omkostningsprocent steget fra 60,8 procent i 2014 til 61,6 procent sidste år.

Selvom bankernes basisindtjening i disse år er under hårdt pres, er hovedparten af de danske banker relativt fodslæbende med beskære omkostningsbasen. Sidste år blev omkostningsprocenterne (målt som personale og administrationsomkostninger i procent af nettorente og gebyrindtægter) kun reduceret mærkbart i 15 af de 40 banker, der indgår i Økonomisk Ugebrevs årlige Bankrating, der rater efter ændringer og ikke den absolutte omkostningsprocent. Samlet er den gennemsnitlige omkostningsprocent steget fra 60,8 procent i 2014 til 61,6 procent sidste år.

Udviklingen er overraskende, idet der må forventes fortsat pres på rentemarginaler på grund af skærpet konkurrence og svag lånefterspørgsel og lav udlånsvillighed i bankerne.

 

Læs tema om rating af de 40 største banker i analysen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 15:

Top 40 BankRating 2016

Indhold i analysen:
1) Artikel: Jyske Bank den mest dynamiske bank i 2015
2) Artikel: De mest dynamiske bankledelser
3) Tabel: Top 5 Ranking (point)
4) Tabel: Bund 5 Ranking (point)
5) Artikel: Sådan har vi gjort (de ni målepunkter)
6) Tabel: Point på 9 målepunkter for 40 banker
7) Boks: Udlånsundersøgelse: Kreditvillighed bremser op
8) Artikel: Vigende egenkapital forretning varsler ilde 2016
9) Tabel:  Top 5 fremgang i egenkapital forretning
10) Tabel: Bund 5 Tilbagegang i egenkapital forretning
11) Artikel: banker halter med at skære i omkostninger
12) Tabel: Top 5 – fald i omkostningsprocent
13) Tabel: Bund 5 – stigning i omkostningsprocent
14) Artikel: Rentemarginaler presser bankers overskud
15) Tabel: Top 5 – stigninger i rentemarginaler
16) Tabel: Bund 5 – fald i rentemarginaler
17) Boks: Nationalbanken: Pres på marginaler
18) Stor tabel: alle data bag rating af de 40 største banker