Bankernes udlån til dansk erhvervsliv ligger i dag – syv år efter kulminationen på finanskrisen –  fortsat på et historisk lavt leje.

Som det fremgår af statistik fra Nationalbanken ligger bankernes samlede udlån til erhverv (defineret som ikke-finansiel virksomhed) på samme lave niveau som i juni 2014, hvor den danske banksektor i første omgang afsluttede en historisk stor balanceslankning efter finanskrisen.

Kun realkredittens evne til at ”overtage” en stor del af de afviklede banklån har sikret, at dansk økonomi ikke blev endnu værre påvirket end det var tilfældet. I forsommeren 2015 var der blandt professionelle prognosemagere og de politiske partier enighed om, at dansk økonomi var inde i et opsving. Historien blev fremmet af ikke mindst socialdemokratiet, som stod foran et vanskeligt folketingsvalg, godt bakket op af Nationalbanken og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 12.