Redaktør Peter Aabo skrev i ØU Nordic Biotech i en analyse i april 2017:

Spekulativ upside på 3 måneders sigt 
For 2017 forventer Bavarian Nordic en omsætning på 1,3 mia. kr. og et overskud før skat på ca. 0,35 mia. kr.

I denne guidance er dog inkluderet bogføring af en upfront-betaling på 399 mio. kr. relateret til PROSTVAC-licens aftalen indgået med Bristol MyersSquibb (BMS) i marts 2015. En forudsætning for at beløbet bogføres i år er, at Bavarian Nordic er i stand til at levere topline-data for fase III studiet med PROSTVAC i metastatisk prostatakræft inden årets udgang. P.t. forventes data i 2. halvår 2017. Herudover forventes omsætningen at bestå af leverancer til den amerikanske og canadiske stat af koppevaccinen IMVAMUNE for 0,8 mia. kr. Herudover ventes omsætning på 0,1 mia. kr. relateret til øvrige research og indgåede kontrakter, herunder arbejdet med at udvikle den frysetørrede version af IMVAMUNE.

Bavarian Nordic forventer ved udgangen af december 2017 at stå med et kapitalberedskab på ca. 2,4 mia. kr, inklusiv et lån på ca. 375 mio. kr. fra European Investment Bank.

Fejler fase III studiet med PROSTVAC ser vi en kortsigtet spekulativ downside i aktien til omkring kurs 150-200, men vi vurderer ikke, at data vil foreligge før sent i 2017 (4.kvartal formentlig). Inden da mangler også fortsat den tredje interimanalyse safetyanalyse (IKKE effektdata) at blive fremlagt. Bavarian Nordic har meldt ud, at de forventer den medio 2017.

Falder PROSTVAC studiet mod vores forventning positivt ud og med overbevisende data, bør kursen kunne stige til op imod kurs 800 per aktie. 

Ligeledes i 2. halvår 2017 ventes også head-tohead resultater for studiet med IMVAMUNE vs. ACAM2000 koppevaccinen. Målet er her at vise statistisk ensartet immunrespons. Vi vurderer, at IMVAMUNE vil klare dette studie, men der er en minimal risiko for at studiet fejler, da ACAM2000 er en stærkere vaccine, men dog med en langt dårligere sikkerhedsprofil, hvilket gør vaccinen uegnet i forhold til immunsvækkede personer.

Forsøget består dog blot af ca. 400 forsøgspersoner, så vi tror ikke, at det er tilstrækkeligt til at vise statistisk signifikant forskel i immunresponset, hvilket jo så vil være positivt for IMVAMUNE, da primary endpoint så er opfyldt.

Højrisikoaktie i 2. halvår 2017
Alt i alt så tegnes der dog et billede af at Bavarian Nordic aktien i 2. halvår 2017 vil være absolut højrisiko. Til gengæld sker der ofte det i biotekaktier, at kursen bliver handlet voldsomt op lige før meget vitale data med høj risiko foreligger. Vi har derfor en mistanke om, at der kan ligge en pæn upside i aktien over især de kommende tre måneders tid. Eksempelvis vil aktien kunne stige på RSV fase IIa data, som ventes i løbet af sommeren 2017. Dette studie er et lavrisiko studie og positivt udfald er derfor så godt som garanteret.

Bavarian Nordic handles med den nuværende kurs omkring 360, til en markedsværdi på ca. 12 mia. kr. (små 2 mia. USD). Med et kapitalberedskab på ca. 2 mia. kr. svarer det altså til 6 gange den likvide beholdning og en pipeline der er prissat til ca. 10 mia. kr. Den finansielle risiko i aktien er dog meget lav, da Bavarian Nordic vil operere med et svagt positivt cash flow i 2017 grundet leverancerne af IMVAMUNE til primært den amerikanske regering. Vi fastholder kursmålet på 500, men vi ændrer vores købsanbefaling til en spekulativ købsanbefaling med en tidshorisont på 3 måneder.