BNP Q1: Dansk vækst i minus i 1. kvartal excl.lageropbygning

Kommentar: De nyeste BNP data for dansk økonomik fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi i første første kvartal var skrumpet, hvis virksomhederne ikke havde produceret til lager. Ifølge Danmarks Statistik var vækstbidraget fra lageropbygningen i kvartalet hele 0,5 procentpoint, som skal ses i forhold til kvartalets officielle BNP vækst på 0,2 procent. Uden lageropbygning havde BNP vækst været minus 0,3 procent. Produktion til lager kan opfattes som fremtidig vækst, som bogføres i BNP regnskabet før det i virkeligheden realiseres.

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev : Løkkes  – eller nu Mettes – finanspolitiske råderum er nu for alvor ved at skrumpe. Og de akkumuerede 69 mia. kr frem mod 2025 er ved at fordufte. Gad vide hvor alle pengene skal komme fra til at indfri valgløfter?


Fra Danmarks Statistik:

Sæsonkorrigeret
Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint) q1-18 q4-18 q1-19
B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP 2,3 -1,2 -1 0,9 0,6 0,6 0,4 0,9 0,2
P.7 Import af varer og tjenester 0,5 0,1 -0,4 -1,2 -0,4 -1,6 2,6 0,4 -1,7
P.6 Eksport af varer og tjenester 0,1 -1,1 -0,4 0,7 -0,2 0 0,7 0,6 0,3
P.31 Privatforbrug 0,2 0,3 -0,5 0,8 0,5 0,1 0 0,2 0,2
P.3 Offentlige forbrugsudgifter 0,3 0 0 0 0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,1
P.5g Bruttoinvesteringer 0,6 0,2 -0,1 0,9 -0,2 3,1 -3,1 -0,2 0,9
P.51g Faste bruttoinvesteringer -0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 2,7 -3 -0,2 0,4
N.111 Boliger 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1
N.112 Andre bygninger og anlæg -0,1 0 0 0,1 -0,1 0,4 0 0 -0,1
N.113-N.115 Maskiner, transportmidler mv. -0,4 0,6 0 0 0,2 1,9 -2,9 0,1 0,2
N.117 Intellektuelle rettigheder -0,1 -0,3 0 0,3 -0,1 0,3 -0,1 -0,3 0,2
P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. 0,9 -0,1 -0,3 0,5 -0,3 0,4 -0,2 0 0,5

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her