B&O: Aktiekapital tredoblet, nye aktier tegnes til 5 kr.+tegningsret

Fra Bang & Olufsen

I forlængelse af selskabsmeddelelse 19.22 og 19.23 af 12. maj 2020 offentliggør bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S hermed følgende vilkår for den foreslåede fortegningsemission og den dertilhørende kapitalforhøjelse og -nedsættelse, der er fremlagt til aktionærernes godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 2020:

Kapitalnedsættelse, dagsordenspunkt 1: Den nominelle værdi af selskabets aktier foreslås nedsat fra DKK 10 til DKK 5.
 
Som følge heraf foreslås det, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 204.620.145 fra nominelt DKK 409.240.290 til nominelt DKK 204.620.145 (efter gennemførelse af annullering af 2.273.449 af selskabets egne aktier, som vedtaget af den ordinære generalforsamling den 21. august 2019).

Som nævnt i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling vil kapitalnedsættelsen ikke medføre nogen udbetaling til aktionærerne, og hver aktionærs relative antal aktier og stemmerettigheder vil ikke blive påvirket af beslutningen.

Læs også:  Finanshus: Nye lockdowns af samfundet ikke så økonomiske ødelæggende

Kapitalforhøjelse, dagsordenspunkt 2: Det foreslås, at fortegningsemissionen gennemføres i et tegningsforhold på 2:1 (1 eksisterende aktie giver ret til at tegne 2 nye aktier) og til en udbudskurs på DKK 5 pr. aktie (kurs 100), hvilket svarer til et udbud af i alt 81.848.058 nye aktier og et bruttoprovenu på DKK 409.240.290.
 
Som følge heraf foreslås det, at selskabets aktiekapital forhøjes med nominelt DKK 409.240.290 fra nominelt DKK 204.620.145 til nominelt DKK 613.860.435 (efter gennemførelse af annullering af egne aktier som beskrevet ovenfor). Vedtægternes § 4, stk. 1, foreslås i overensstemmelse hermed ændret efter gennemførelse af fortegningsemissionen.

Den foreslåede tidsplan for fortegningsemissionen er uændret.

Hvis forslaget vedtages, vil hver af selskabets eksisterende aktionærer (som er registreret som sådan hos VP Securities A/S den 10. juni 2020 kl. 17:59 CEST) blive tildelt to (2) tegningsretter pr. eksisterende aktie, aktionæren besidder på tidspunktet for tildelingen. En (1) tegningsret giver ret til at tegne en (1) ny aktie i selskabet. Prospektet for udbuddet forventes at blive offentliggjort den 4. juni 2020.

Læs også:  Stoxx 600: Værdiansættelser historisk høje, men markedet kigger frem

For yderligere information om den ekstraordinære generalforsamling og de øvrige vilkår for forslagene fremlagt til godkendelse henvises til selskabsmeddelelse 19.23.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her